Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO BELGELENDİRME

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:11:00

Etkin enerji yönetimi kuruluşlar için yararlı olmanın haricinde artık bir gerekliliktir. Bunu başarmanın en iyi yolu da ISO 50001´dir. Bu uluslararası standart küresel anlamda en iyi olarak tanımlanan enerji yönetim standartlarını tanımlar.


Günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, geri kazanım, tekrar kullanım kavramları önem kazanmaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında bir enerji tasarrufuna gidilmesi ve bir enerji yönetim sistemi oluşturulması kaçınılmazdır.
 

Enerji yönetimi, güvenlikten, üretim kalite ve miktarından, çevresel sorumluluklardan taviz vermeden enerjinin verimli kullanımıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı, organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturmalarını, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Standart tüm enerji türlerini kapsar. Kuruluşların tamamını etkin enerji yönetimine, maliyetlerin azaltılmasına ve çevreye karşı duyarlılığa teşvik eder.
 

ISO 50001:2018 YAYINLANDI!!!!

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Standardının yeni versiyonu 21 Ağustos 2018 tarihinde Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO tarafından yayınlandı. Mevcut ISO 50001:2011 belgeli kuruluşlara yeni versiyona geçiş yapmaları için 3 yıllık bir geçiş süreci tanınacak; 20 Ağustos 2021’e kadar yeni versiyona geçmeyen kuruluşların belgeleri geçerliliğini yitirecektir. Uluslararası Akreditasyon Forumu IAF tarafından yayınlanan IAF Resolution 2017-14 dokümanında belirtildiği gibi; bütün akredite belgelendirme kuruluşlarının, ISO 50001 denetimlerini 21 Şubat 2020 tarihinden itibaren standardın 2018 versiyonuna göre gerçekleştirmeleri zorunlu hale getirilmiştir.ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi´nin Faydaları Nelerdir?
 • Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.
 • Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.
 • Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar.
 • Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
 • Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.
 • İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır.
 • Hissedar ve diğer taraflara organizasyonun enerji kullanımı iyileştirme taahhütlerinin gösterilebilmesi
 • Akredite bir üçüncü taraftan enerji yönetim sistem sertifikasyonunun yapılmasına olanak sağlaması
 • Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.
 • Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.
 • Enerji yönetiminin taahhüt edilen politikaya uygunluğundan emin olunması

 


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci

ISO 50001 Sertifikası, bir kuruluşun ISO 50001’in gereklerine uygun olup olmadığı EKOL Belgelendirme gibi üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bir denetimle belirlendikten sonra elde edilir. Bu sertifika, üç yılda bir yenilenir ve sertifikanın denetimi yıllık olarak gerçekleştirilir.

 • Belgelendirme Kararı
 • Proje Yönetiminin Uygulanması
 • Kapsamı Tanımlama
 • Boşluk Analizi ve Risk Değerlendirmesi
 • Dokümantasyon/Belgeleme
 • Dâhili ISO 50001 Denetimi
 • ISO 50001 Belgelendirmesi

 


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini ne boyutta olursa olsun ve hangi sektörde faaliyet gösteriyorsa göstersin, bir mal veya hizmet üreten her kuruluş kurabilir ve uygulayabilir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi,  yoğun olarak enerji bağlantılı faaliyet gösteren kuruluşları veya sera gazı salınımlarıyla ilgili yasal bir yükümlülük ile karşılaşabilecek kuruluşları doğrudan ilgilendirmektedir. Bu tür işletmelerin ISO 50001 sistemini kurması ve bu belgeyi alması kendi çıkarları anlamında ve küresel anlamda büyük öneme sahiptir.

“En Kalite Danışmanlık  olarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi hizmetimiz ile size yardımcı olmak istiyoruz. Detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”