Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

ISO 9001:2015 KYS

Güncelleme: 06/05/2019 13:17:00

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 

ISO 9000 Kalite Standartları serisi, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından kurulmuş, işletmelerdeki mal veya hizmetin üretim, pazarlama, tasarlama, kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlerdeki kalitelerini ve performanslarını arttırmak ve süreklilik sağlanmasına adına gelişmeyi ve yenilenmeyi hedefleyen bir standartlar bütünüdür.

 

ISO 9001, kalite yönetim sisteminin kurulması için gerekli koşulları belirleyen ve bunu belgelendiren bir standarttır. ISO 9001 belgesi, dünyada kabul görmüş, yaygın olarak bulunan bir kalite yönetim standardıdır. Bu belgenin alınmış olması, mal veya hizmetin uluslararası standarda uygun olduğunu ifade eder. ISO 9001 Belgesi almak isteyen işletmeler, öncelikle bu standardın şartlarını sağlamalı ve bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenmelidir. Denetleme sonucu belge almaya hak kazanılır.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, büyük-küçük tüm kuruluşların uygulayabileceği, her tip kuruluşlara ayrım gözetmeksizin, mal veya hizmetlerine bakılmaksızın tüm sektörlere ve kuruluşlara uygulanabilir.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, işletmenin organizasyon yapısını, müşteri memnuniyet seviyesini, veri analizini, süreçleri etkin yönetmeyi, iç denetimi, tasarlamayı, pazarlamayı ve birçok konu da kontrol etmeyi sağlar. Amaç hata ve kusurları en aza indirgemek ve yok etmek; daha da önemlisi hata ve kusur oluşmasını önlemektir. Standart; mal veya hizmetle kalitesinden değil, yönetimin kalitesinden sorumludur.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi‘nin Faydaları

 

-Müşterilerin arzu ve taleplerini ön planda tutarak, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını arttırır

-Organizasyon yapısının kontrol ve denetimi artar, böylelikle etkin bir yönetim oluşturur

-Sorunlar sistematik bir şekilde analiz edileceği için işletmenin gelişimi süreklilik kazanır

-Departmanlar arası iletişim güçlenir ve verimliliği artırır.

-Daha iyi planlama yapılır ve daha çabuk organize olunur, bu da verimliliği artırır ve maliyetleri düşürür.

-Problemlerin çözümünde daha sistematik yaklaşım sağlar.

-Çalışanların motivasyonlarını yükseltir ve çalışma heyecanlarını artırır

-Yeni pazar arayışına olanak sağlar ve rakiplerle olan farkı artırır

-İşletmenin altyapısını sistematik ve yönetsel olarak düzenleyerek kurumsallaşma için teşvik eder