Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ISO BELGELENDİRME

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

Güncelleme: 12/03/2019 17:02:00
ISO 9001:2015  KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİISO 9000 Kalite Standartları serisi, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından kurulmuş, işletmelerdeki mal veya hizmetin üretim, pazarlama, tasarlama, kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlerdeki kalitelerini ve performanslarını arttırmak ve süreklilik sağlanmasına adına gelişmeyi ve yenilenmeyi hedefleyen bir standartlar bütünüdür. 1987 yılında uygulamadaki yerini almış olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, bir ürün ve hizmet standardı değil; bir yönetim standardıdır. ISO 9001, kalite yönetim sisteminin kurulması için gerekli koşulları belirleyen ve bunu belgelendiren bir standarttır. ISO 9001 belgesi, dünyada kabul görmüş, yaygın olarak bulunan bir kalite yönetim standardıdır. Bu belgenin alınmış olması, mal veya hizmetin uluslararası standarda uygun olduğunu ifade eder. ISO 9001 Belgesi almak isteyen işletmeler, öncelikle bu standardın şartlarını sağlamalı ve bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenmelidir. Denetleme sonucu belge almaya hak kazanılır.ISO 9001:2015 STANDARDI MADDELERİ

1. Kapsam

2. Atıf Yapılan Standartlar

3. Terimler ve Tarifler

4. Kuruluşun Bağlamı

5. Liderlik

6. Planlama

7. Destek

8. Operasyon

9. Performans Değerlendirmesi

 


ISO 9001 Standardı, zorlayıcı değildir ve genel şartlar içerir. Büyük ya da küçük ölçekli ayrımı olmaksızın her sektör için uygulanabilmektedir. Doğru anlaşılıp, doğru uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder. Standart, Kalite Yönetim Sistemi´nin nasıl oluşturulacağını tamamen kuruluşlara bırakmıştır. Yapılması gereken "standart" bir Kalite Yönetim Sistemi değil, standardın şartlarını karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, işletmenin organizasyon yapısını, müşteri memnuniyet seviyesini, veri analizini, süreçleri etkin yönetmeyi, iç denetimi, tasarlamayı, pazarlamayı ve birçok konu da kontrol etmeyi sağlar. Amaç hata ve kusurları en aza indirgemek ve yok etmek; daha da önemlisi hata ve kusur oluşmasını önlemektir. Standart; mal veya hizmetle kalitesinden değil, yönetimin kalitesinden sorumludur.ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi´nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür. ISO 9001 ise Kalite Yönetim Sistemi´nin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları tanımlayan ve belgelendirmeye esas teşkil eden standarttır. Bununla birlikte, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)´nun yayımlamış olduğu kılavuz standartlar da vardır. ISO 9001 ve kılavuz standartlar, ISO 9000 serisi olarak adlandırılmaktadır. Aşağıda verilen ISO 9000 standart serisi, her tip ve büyüklükteki kuruluşun etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturması ve uygulaması için geliştirilmiştir.* ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler: ISO 9000 Standardı, kalite yönetim sistemlerinin temel esaslarını açıklar ve kalite yönetim sistemleri terminolojisini tanımlar. Bir nevi sözlük mahiyetindedir.
* ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar: ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir. Belgelendirmesi yapılan standarttır.
* ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri - Performans İyileştirilmeleri İçin Kılavuz: ISO 9004 Standardı, kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve verimliliğini dikkate alarak, kılavuzluk bilgilerini sağlar. Bu standardın amacı, kuruluşun performansının iyileştirilmesi ve müşteriler ile diğer ilgili tarafların memnuniyetinin sağlanmasıdır.ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi‘nin Faydaları

 

 • Müşterilerin arzu ve taleplerini ön planda tutarak, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını arttırır.
 • Organizasyon yapısının kontrol ve denetimi artar, böylelikle etkin bir yönetim oluşturur.
 • Sorunlar sistematik bir şekilde analiz edileceği için işletmenin gelişimi süreklilik kazanır.
 • Departmanlar arası iletişim güçlenir ve verimliliği artırır.
 • Daha iyi planlama yapılır ve daha çabuk organize olunur, bu da verimliliği artırır ve maliyetleri düşürür.
 • Problemlerin çözümünde daha sistematik yaklaşım sağlar.
 • Çalışanların motivasyonlarını yükseltir ve çalışma heyecanlarını artırır.
 • Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.
 • Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışı sağlar.
 • Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
 • Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.
 • Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.
 • Yeni pazar arayışına olanak sağlar ve rakiplerle olan farkı artırır.
 • İşletmenin altyapısını sistematik ve yönetsel olarak düzenleyerek kurumsallaşma için teşvik eder.

 

 

Yönetim Sistemi İlkeleri

1. Müşteri Odaklılık - Müşteri 

2. Liderlik - Organizasyon Şeması

3. Kişilerin Katılımı - Çalışanlar

4. Proses Yaklaşımı - Süreçler

5. Yönetimde Sistem Yaklaşımı - Hedefler

6. Sürekli İyileştirme - Daha İyisi

7. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım - Anketler


ISO 9001 Standardı´nı Kimler Uygulayabilir?ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının bütün gereklilikleri genel olup, tiplerine, büyüklüklerine ve sağladıkları ürün veya hizmetlere bakılmaksızın bütün kuruluşlara uygulanabilir olması amaçlanmıştır. Bu sebeple ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, büyük-küçük tüm kuruluşların uygulayabileceği, her tip kuruluşlara ayrım gözetmeksizin, mal veya hizmetlerine bakılmaksızın tüm sektörlere ve sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiş, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak isteyen tüm kuruluşlarca uygulanabilir. Bu konuda sektör veya ölçek olarak bir kısıtlama bulunmamaktadır.ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme SüreciISO 9001 KYS Belgesi almak isteyen şirketlerin belgelendirme denetimlerine girmeden önce sistemi, işletme bünyesinde kurmuş ve faaliyete geçirmiş olması gereklidir. Şirketlerin belgelendirme öncesinde bir danışmanlık firması ile sözleşme imzalayarak, sistem kurulumu ve belgelendirme denetimlerine hazırlık amacıyla hizmet alması faydalı olacaktır. Danışmanlık firması tarafından bu süreçte, eğitim, danışmanlık, sistem kurulumu ve denetimlere hazırlık gibi hizmetler verilmektedir. Bu sayede şirket, bir bütün halinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun hale gelmektedir.Sertifikasyon kuruluşuna yapılacak başvuru ile belgelendirme süreci başlamaktadır. Yapılacak denetimler neticesinde belgelendirme kuruluşu,

 • Şirketin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının gereklerine uygun faaliyet yürüttüğüne,
 • Standardın hedeflerini ve prensiplerini her zaman gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduğuna,
 • Sistemin işletmede etkin bir şekilde uygulandığına,

Kanaat getirirse denetimleri şirket adına olumlu şekilde sonuçlandıracaktır. Denetimlerden başarıyla çıkan şirkete ISO 9001 KYS Belgesi takdim edilmektedir.
 

“ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi hizmet kapsamında yardımcı olmaktayız. Detaylı bilgi almak ve bu hizmetten faydalanmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”

 

ISO 9001 KAPSAMI NEDİR? 

Kapsam belirlemeye bir örnek 

XXXX Firmamız , ISO 9001:2015 yönetim sisteminin karşılaması gereken şartlaraşağıdaki gibi tanımlanmıştır,

a) XXX Firmamız , müşteri ve yasal şartları karşılayan ürün ve hizmetlerini düzenli olarak sağlama yeteneğini sürdürmektedir.

b) XXXX Firmamız, Sistemin sürekli iyileştirilmesi, müşteri ve uygulanabilir yasal şartlarına uygunluk güvencesi için gereken prosesleri oluşturmuş,‘’TASARIM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ HARİÇ TUTARAK’’ sistemi etkin olarak uygulamakta ve müşteri memnuniyetini artırma amacını sürdürmektedir.