Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

İYİ TARIM UYGULAMALARI

Güncelleme: 06/05/2019 13:19:00

Son yıllarda modern teknolojinin gelişmesinin tarım sektörüne de etkisi olmuştur. Üretim girdilerinin gereğinden fazla kullanılması tarım ürünlerinde kimyasal kalıntılar oluşmasına sebep olmuştur. Tarımda yaşanan bu tür olumsuzlukların oluşmasını engellemek için de iyi tarım uygulamaları adı altında değerlendirmeler önem oluşturmaya başlamıştır. Bu uygulamalarda ki amaç tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan kârlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler olarak tanımlanmaktadır.  

 

Günümüzde tüketiciler tükettikleri tarımsal ürünler başta olmak üzere, satın aldıkları tüm gıda ürünlerinin güvenliğinden emin olmak ister. Bu nedenle de gerek doğrudan gerekse tarımsal ürünlerin güvenle üretildiğinin garantisini tüketicilere sunabilmek için sistem ve standartların oluşturulması kaçınılmaz olmuştur.

 

EN KALİTE DANIŞMANLIK OLARAK İYİ TARIM UYGULAMALARINDA NELER YAPMAKTAYIZ?

 

Mevcut Durum Değerlendirmesi

Ön Hazırlık

Kalite Hedefleri ve Politikaların hazırlanması

Organizasyon şeması oluşturulur.

Temel Eğitimlerin verilmesi

Görev Tanımları ve Kilit Personel sorumlulukları

Prosedürlerin Hazırlanması

İş Güvenliği ve Emniyet Uygulamaları

Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları

İç denetim

YGG

Belgelendirme Firmasına Karar verilmesi

 

İYİ TARIM UYGULAMALARI BELGELENDİRME SÜRECİ

 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İyi Tarım Uygulamaları kapsamında İyi tarım ve uygulamaları ilişkin yönetmeliğine göre tarımsal ürünlerin İyi Tarım Uygulamaları (İTU) şartlarına göre belgelendirilmesi, Bakanlık tarafından verilen yetkiyle, özel ve bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Denetime girecek işletmenin Grup üreticisinin kendisini tanımladığı bir tüzel kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Grubun iyi tarım uygulamalarına yönelik olarak geliştirilmiş bir kalite yönetim sistemini kurmuş ve uyguluyor olması gerekmektedir.

 

İYİ TARIM UYGULAMALARININ FAYDALARI

 

İyi tarım uygulamalarının üreticiye, tüketiciye, perakendecilere, ihracatçıya ve çevreye farklı faydaları bulunmaktadır.  

Üreticilere Faydaları

• Kaliteli ürün yetiştiriciliği sağlar.

• İç ve dış pazarda tercih edilme nedenidir.

 • Eşit rekabet şartlarında diğer üreticilerden önde olmadır.

• Perakendecilerle nitelikli anlaşmalar sağlar.

• Üretimde çalışanların güvenliği sağlar.

Tüketicilere Faydaları

• Gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili riskleri azaltır.

• Ürünün kaynağı hakkında izlenebilirlik sağlar.

 • Üründe kalite ve güvenilirliği sağlar.

 • Tüketicilerin gıda kalitesi ve güvenliği ile ilgili talepleri başarı ile karşılanır.

Perakendecilere Faydaları

• Üretici ile nitelikli anlaşma olanağı sağlar.

 • Halk sağlığı ve ürünün güvenilirliği ile ilgili endişeleri ortadan kaldırır.

• Tüketicinin ürüne olan güveniyle talepte artış sağlanır.

• Yasal düzenlemelere uygunluk göstermesi nedeniyle engellerin ortadan kalkmasına olanak sağlar.

İhracatçıya Faydaları

 • Üretim miktarı ve kalite kayıpları önlenir.

 • İhracatçılar bu uygulama ile tarife dışı engelleri aşmış olur.

• Uygulama ile birlikte ihracatçılar daha geniş pazarlara ulaşırlar.

• Ürünün izlenebilirliği ve sağlıkla ilgili risklerinin azaltılması ile artan talepler sayesinde daha fazla gelir elde ederler.

 Çevreye Faydaları

• Sürdürülebilir, çevreye karşı sorumluluk alan bir üretim, doğal hayatın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik bir üretim yapılır.

• Tarımın çevreye olan zararlı etkilerinin azaltılmasını sağlar.

• Korumacı bir yönetim planı uygulanmış olur.