Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

CE BELGELENDİRMESİ

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

Güncelleme: 12/03/2019 17:22:00

Kişisel Koruyucu Ekipmanların CE işareti, ürünlerin yürürlükteki ilgili direktiflerin temel koşullarına uygun olduğunu ve direktiflerde belirtilen uygunluk değerlendirme süreçlerine tabi olduğunu göstermektedir. Kişisel Koruyucu Donanımlar CE Belgesi süreci sırasında da hizmet vermekteyiz.

Kişisel Koruyucu Donanım, çeşitli güvenlik risklerine karşı korunmak üzere çalışanların giymesi, takması veya taşıması amacı ile tasarlanmış, direkt ya da dolaylı biçimde sağlık ile güvenlik sağlaması adına tasarlanan aletler ya da cihazlar şeklinde değerlendirilmekte ve tanımlanmaktadır. Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili Avrupa Birliği politikası, üreticiler tarafından yerine getirilmesi gereken temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerini tanımlamayı ve bu ürünlerin iç pazarda ticaret önündeki engelleri kaldırmayı amaçlamaktadır.


Kişisel Koruyucu Ekipman Direktifi Kimler İçindir?

Direktif, ürünlerini Avrupa Birliği’nde pazarlamak isteyen Kişisel Koruyucu Donanım üreticileri içindir. Bir üretici, direktif gerekliliklerini karşıladığında ürünlerine CE işareti koyabilecektir. Kişisel Koruyucu Donanım’larında CE işaretinin bulunması, gereklilikleri karşıladığını ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda ve Türkiye’de satılabileceğinin bir göstergesidir.
 

Kişisel Koruyucu Donanım’lar şu amaçla kullanılabilir:
  • İş kazalarını ya da meslek hastalıklarını önlemek
  • Çalışanları sağlık ve güvenlik risklerinden korumak
  • Çalışma ortamında sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek


Kişisel Korucu Donanım’ların sorumluluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerindedir. Kişisel Koruyucu Donanımlar’ın iş yerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik bu bakanlık tarafından 2013 yılında çıkarılmıştır. Bu yönetmelik ile iş yerlerinde olası risklerin önlenmesi ve en düşük seviyeye indirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yönetmeliğe göre Kişisel Koruyucu Donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleri ile önlenemediği durumlarda kullanılır.Kişisel Koruyucu Ekipmanların Belgelendirme Süreci

Ürünün yönetmelikte belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerinin karşıladığının ve teknik düzenlemesine uygun olarak üretildiğinin tespit edilmesi sürecidir. Belgelendirme Süreci, kişisel korucuyu donanımlarının hangi kategoriye girdiğinin tespit edilmesi ile başlanır.Kişisel Koruyucu Donanım’lar kategorileri;
  • Basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar
  • Kullanıcıyı aşamalı veya istisnai risklere karşı korumak için tasarlanmış ürünlerden oluşur.
  • Diğer kişisel koruyucu donanımlar: Örneğin çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda kullanım için acil durum ekipmanlarını, solunum cihazlarını ve yüksekten düşmelere karşı koruma sağlayan Kişisel Koruma Donanım’larını içerir.
  • Karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar: Yukarıdaki iki maddede tanımlanmayan Kişisel Koruma Donanım’larını içerir.

 


Direktif, silahlı kuvvetler ve polis tarafından kullanılmak üzere, kendini savunma veya uçak veya gemilerdeki kurtarma operasyonları için tasarlanan KKD’ler için geçerli değildir.


Uygunluk Değerlendirilmesi

Uygunluk değerlendirmesi, kişisel koruyucu donanımın teknik düzenlemelere göre muayene ve test edilmesi ve talep edilmesi halinde belgelendirilmesi için yapılan faaliyetlerdir. Kişisel Koruyucu Donanım çerçevesinde uygunluk değerlendirme çalışmalarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilen muayene ve test veya belgelendirme kuruluşları yapmaktadır. Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı, üretici firmanın kendisinin düzenlediği ve piyasaya sunduğu Kişisel Koruyucu Donanım’ın Yönetmeliği hükümlerine uygun üretildiğini beyan ettiği belgedir.

“Direktif gerekliliklerini yerine getirerek ürünlerinizi Avrupa pazarına sunabilirsiniz. Pazarlara erişmenize, mevzuata uyum sağlamanıza ve kuruluşunuzu uluslararası alanda büyütmenize yardımcı olabiliriz.”