Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

CE BELGELENDİRMESİ

LVD CE BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:22:00

LVD kısaltması Low Voltage Directive (2014/35/EU) yani; Alçak Gerilim Direktifi veya Düşük Voltaj Direktifi anlamlarına gelen bir kısaltmadır. Bu direktif, Avrupa Birliği’nde kabul edilen Yeni Yaklaşım Direktifleri (New Approach Directives) arasında olan bir direktiftir ve elektrikli aparatların emniyeti ile alakalıdır. Türkçe Alçak Gerilim Yönetmeliği olarak geçen Low Voltage Directive’in amacı; elektrikli cihazlarda insan çevre ve mal güvenliği ile ilgili sorunları ürün piyasaya çıkmadan önce öngörmek, minimize etmek ve mümkünse sıfırlamaktır.50-1000 Volt AC aralığında veya 75-1500 volt DC aralığında gerilim değerlerine sahip olan bir elektrik kaynağı ile çalışan veya bu değerler kadar elektrik üreten araç-gereçlerin tümü Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamındadır. Elektrikli bileşenler; bir elektrikli cihazın bileşeni olarak kullanılması durumunda, tamamen yeni LVD Direktifi (Alçak Gerilim Yönetmeliği) kapsamında olur. Transformatörler ve elektrik motorları elektrik komponentlere örnek olarak gösterilebilir. Bunlar gibi bütün komponentlerin kullanılmasında bir takım emniyet değerlendirilmelerinden geçirilmesi gerekmektedir. Bu tür komponentler ile ilgili özel Avrupa Standardı bulunabilir. Bazı elektrikli araçların temeline yerleşen bileşenlerin emniyeti, bu bileşenlerin ürüne bütünleşme (entegrasyon, uyum) sürecine bağlıdır. Elektrikli araçların temelini oluşturan bu tür komponentler (bileşenler), yönetmelik kapsamı dışında tutulmuş olup CE işareti taşımaz ya da bulundurmazlar.Ürünlerin AB ülkelerinde ve ülkemizde piyasaya arz edilebilmeleri için CE işaretlemesinin uygun şekilde yapılması gerekmektedir. Avrupa Birliği 73/23/AT (2006/95/AT) numaralı Alçak Gerilim Yönetmeliği, direktif kapsamına giren ürünlerin uyması gerektiği genel kriterleri açıklamaktadır. Bu direktifin hem idari hem de koruyucu (önlem, tedbir vb. ile alakalı) gereklilikleri vardır.İdari Gereklilikler;
  • Ürünün CE İşareti ile işaretlenmesi,
  • Uygunluk Beyanı’nın hazırlanması,
  • Teknik Dosya’nın hazırlanmasını kapsar.

 


Koruma gereksinimleri ise genellikle ürünlerin çeşitli standartlara uygunluğu sağlanarak karşılanır.


LVD Belgelendirme

Alçak Gerilim Direktifi’ne uygunluk, onaylanmış bir kuruluşa ihtiyaç duyulmadan, kendiliğinden sertifikalandırma/belgelendirme ile yapılabilir. İlgili standartlara göre gerekli güvenlik testleri yapılmalı ve raporlanmalıdır. Alçak gerilimle çalışan bir cihaza CE işaretlemesi yapabilmek için, Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamında testler yapılmalı ve bu testlere ilişkin raporlar teknik dosyalarda saklanmalıdır. İlgili testleri geçerek gerekli prosedürleri sağlayan cihazlar LVD Test Raporu alarak piyasaya arz edilir. Ürünün hem yapısal olarak güveli olması ya da enerji verimliliği açısından ilgili standart ve düzenlemelere uygunluğu yine bu yönetmeliğin kapsamında LVD Belgesi ile kanıtlanmaktadır. Bu sayede hem üreticinin ürününü güvenli bir şekilde piyasaya sürmesi hem de son kullanıcının ürünü şüphe duymadan kullanması hedeflenmektedir. CE işaretlemesi için hazırlanan teknik dosyanın temelini oluşturan LVD test raporları, üründe ya da standartta değişiklik olmadığı takdirde on yıl geçerliliğini korumaktadır.

“Sizlere LVD Belgelendirme Hizmetimiz hakkında destek olmak isteriz. Detaylı bilgi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”