Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

CE BELGESİ DANIŞMANLIĞI

MAKİNE CE BELGESİ

Güncelleme: 25/03/2020 14:11:00

Dünya pazarlarının 1/3 üne sahip AB Makine üretim sektörü 170.000 firma ve 3.3 milyonun üzerinde çalışanı ile Avrupa’nın en büyük ve rekabetçi sektörlerinden birisi konumundadır. Makinelerden kaynaklanan kaza riskini en aza indirmek AB’nin olmazsa olmaz politikalarındandır. Bir makinenin CE İşareti taşıması o makinenin 2006/42/AT Makine Yönetmeliği temel sağlık ve güvenlik gereklerine uyduğunu ve bu makinenin AEA içerisinde satılabileceğini gösterir.  Makine Yönetmeliği makineleri, değiştirilebilir ekipmanı, güvenlik aksamlarını, kaldırmaya yardımcı teçhizatı,  zincirleri, halat ve kayışları, mekanik aktarma tertibatlarını ve kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

 

Eğer ürün, Makina Yönetmeliğinde riskli olarak, 23 kategoride tanımlanan makinalardan bir tanesiyse ve tüm temel sağlık ve güvenlik gereklerini kapsayan AT Harmonize Standardına uymuyorsa onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirme faaliyeti yürütmesi zorunludur. Eğer Onaylanmış Kuruluş ürünün uygunluğu konusunda ikna olmuş ise Ce Belgesi adını verdiğimiz, AT Tip incelemesi Sertifikası veya Tam Kalite Güvence sertifikası olan belgeyi yayımlayarak uygunluğu teyit eder.

 

Onaylanmış kuruluşun rolü ne olursa olsun üretici AT Uygunluk Beyanı ve teknik dosya düzenleyip uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır ki bu şartlar hukuki olarak bağlayıcıdır.

 

  • Üreticinin veya yetkili temsilcisinin (ya da ithalatçının) adı ve adresi,
  • Ürünün tanımı( yapısı, tipi, seri numarası vs.),
  • Ürünün uyduğu tüm hükümler,
  • Varsa, ürünün uygunluğunu onaylayan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi ile AT inceleme sertifikasının numarası,
  • Varsa, üretim uygunluk değerlendirmesinde esas alınan Avrupa standartlarının numaraları
  • Varsa, kullanılan mili standartlara ve teknik şartnamelere atıf,
  • Üretici veya onun yetkili temsilcisi/ithalatçı adına taahhütte bulunmaya yetkili kişinin adı ve bu kişinin imzası,
  • CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı, yer almalıdır.