Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

CE BELGELENDİRMESİ

MAKİNELER İÇİN CE BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:21:00

1993 Yılında yayınlanan Makina Direktifi, iki yıllık  geçiş döneminden sonra  1995 yılı itibari ile de tam olarak uygulamaya başlanmıştır. Bir makinenin CE İşareti taşıması o makinenin 2006/42/AT Makine Yönetmeliği temel sağlık ve güvenlik gereklerine uyduğunu ve bu makinenin AEA içerisinde satılabileceğini gösterir. Her makine üreticisinin zaman zaman karşı karşıya geldiği ve içinde çıkamadığı sorunların başlangıcı, müşterisinin alacak olduğu ürünü için kendisinden 2006/42/EC Makine Emniyeti yönetmeliğine göre Makina CE sertifikası istemesi ile başlar. Bu direktif kapsamında her makine için  CE işareti taşıyan bir etiket ve ilgili yönetmeliğin gerekliliklerine göre temin edilmiş CE belgesi  bulundurulmalıdır. Yönetmeliğin EK 1 “TEMEL Sağlık Güvenlik Gereklilikleri” ne göre tam olarak uygulanır ve testleri gerçekleştirilirse makinalara CE sertifikası alıp CE işareti iliştirebilir.Makine güvenliği yönetmeliğine göre bir makinenin tehlike analizi ve risk değerlendirmesi yapılması gerekir.

 


Aşağıda makina CE testlerinden bazıları verilmiştir:
 • Makine Gürültü Tayini
 • Makine titreşim testleri
 • İzolasyon Testi
 • Yüksek Gerilim Testi
 • Kaçak Akım Testi
 • Toprak Hattı Süreklilik Testi
 • EN 60204-1 Elektriksel Güvenlik Testleri
 • EN ISO 13857 Açıklıkların kontrolü
 • EN ISO 13850 Acil Durdurma butonu kontrolü
 • EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-2 Kontrol devrelerinin muayenesi
 • EN ISO 4413, 4414, Hidrolik, pnomatik sistemlerin kontrolü
 • Varsa C Tipi standardı üzerinden tip incelemesinin yapılması


Eğer ürün, Makina Yönetmeliğinde riskli olarak, 23 kategoride tanımlanan makinalardan bir tanesiyse ve tüm temel sağlık ve güvenlik gereklerini kapsayan AT Harmonize Standardına uymuyorsa onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirme faaliyeti yürütmesi zorunludur. Eğer Onaylanmış Kuruluş ürünün uygunluğu konusunda ikna olmuş ise CE Belgesi adını verdiğimiz, AT Tip incelemesi Sertifikası veya Tam Kalite Güvence sertifikası olan belgeyi yayımlayarak uygunluğu teyit eder.


CE İşareti:
 • İmalatçısı AB içinde veya dışında bulunsun pazara ilk defa girecek tüm yeni makinalar
 • Avrupa Birliği ve Türkiye pazarına ithal edilecek ikinci el makinalar
 • Avrupa Birliği ve Türkiye pazarına sunulan tamamen  yenilenmiş makine veya ekipmanlar.

CE İşaretleri Makinalara ne şekilde iliştirilmelidir?

Makinalara iliştirilen CE işareti aşağıda bulunan görseldeki ölçülere sadık kalınarak iliştirilir. Dikey olarak uzunluk en az 5 mm olmalı fakat küçük boyutlarda bulunan makinalar da söz konusu uzunluk değiştirilebilmektedir. Tam Kalite Güvenceye dair parça kullanılıp CE belgelendirilmiş makinalarda CE İşaretlerinin bitişiğine Onaylanan Kuruluşun kimlik numarası yazılması gerekir. Onaylanmış kuruluşun rolü ne olursa olsun üretici AT Uygunluk Beyanı ve teknik dosya düzenleyip uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştirmek zorundadır ki bu şartlar hukuki olarak bağlayıcıdır.


Dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda sıralanmıştır:
 • Üreticinin veya yetkili temsilcisinin (ya da ithalatçının) adı ve adresi,
 • Ürünün tanımı( yapısı, tipi, seri numarası vs.),
 • Ürünün uyduğu tüm hükümler,
 • Varsa ürünün uygunluğunu onaylayan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi ile AT inceleme sertifikasının numarası,
 • Varsa üretim uygunluk değerlendirmesinde esas alınan Avrupa standartlarının numaraları
 • Varsa kullanılan mili standartlara ve teknik şartnamelere atıf,
 • Üretici veya onun yetkili temsilcisi/ithalatçı adına taahhütte bulunmaya yetkili kişinin adı ve bu kişinin imzası,
 • CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı yer almalıdır.

 


Üretici kişinin veya firmanın CE Belgesi almak için yapması gereken bazı durumlar aşağıda sıralanmıştır:
 • Ürünün temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin yerine getirmesini sağlamak, 
 • Ürünle ilgili Teknik Dosya (ürün hakkındaki tüm bilgileri içerir) hazırlanmasını sağlamak,
 • Ürünle ilgili talimatları (kullanımı, dikkat edilmesi gerekenler, ürün üzerindeki kullanım amaçlı işaretler gibi) hazırlamak,
 • Uygunluk Değerlendirmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 • AT Uygunluk Beyanını ürüne uygun olarak hazırlanmalı
 • Tüm bunların sonucunda Makina Yönetmeliği kapsamında, ürünün uygunluğu sonrası CE Uygunluk İşareti ürüne iliştirilir.

 


Makinaların temel güvenlik gereklerini karşılamaları için yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir;
 • Sağlık ve güvenlik şartlarını belirtmek için risk değerlendirmesi yapılmalı ve bu risklerin tehlike yaratmamaları için meydana gelme olasılıklarının tahmin edilmesi gerekir.
 • Makinaların kullanım talimatları hazırlanmalı ve yanlış kullanımların sonucunda ki riskler belirtilmelidir.
 • Makinaların oluşturabileceği her türlü tehlikelerin belirtilmesi ve tanımlaması gerekir.
 • Meydana gelecek tehlikeleri ve riskleri ortadan kaldırmak veya bu riskleri azaltmak için güvenlik önlemleri belirtilmeli veya alınmalıdır.
 • Makinaların güvenle kullanılması için talimatlar yazılmalıdır.


CE İşaretinin zorunlu olduğu makinalarda, üretim hatları ve endüstriyel kullanıma yönelik teçhizatları CE belgesi olmadan Avrupa Birliği’ne ihracatı, Türkiye’de satışı ve üçüncü ülkelerden Türkiye’ye ithalatı mümkün değildir. Makine CE sertifikası geçerlilik süresi  aksi bir durum olmadıkça, standartlar ve yönetmelik güncelliğini koruduğu takdirde beş yıldır.

“Makineler için CE Belgesi hizmetimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.”