Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

GIDA SEKTÖRÜ BELGELENDİRME

MSC BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 18:02:00
MSC BELGESİ

MSC Belgesi ‘nin kapsadığı en önemli konulardan biri olan sürdürülebilir balıkçılık, okyanusta yeterli balığın kalmasını sağlamak, habitatlara saygı duymak ve balık avına bağımlı olan insanların geçinmelerine destek olmaktır. MSC (Marine Stewardship Council | Deniz Koruma Konseyi) uluslarası düzeyde faaliyet gösteren ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Okyanusları ve gelecekteki deniz ürünlerini koruma altına almayı amaçlayan kuruluş, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin çalışmalarını belgelendirmektedir.  Bir balıkçılık faaliyetinin sürdürülebilirliği, büyüklüğüne, coğrafyasına veya kullanılan balıkçılık yöntemine bakılmaksızın değerlendirilebilir. MSC’nin geliştirdiği standartlar, sürdürülebilirliği ölçmek için kullanılan ve bilimsel tabanlı olan yöntemlerden oluşmaktadır. Saf ve vahşi avcılık ile saf yetiştiricilik arasında, insan müdahalesini barındıran balıkçılığın geniş bir yelpazesi  vardır.

 

MSC gelişmiş balıkçılık üç sınıfı mevcuttur;

Yakalama ve Büyüme Balıkçılığı: Aynı zamanda yakalama tabanlı su ürünleri şeklinde de bilinir. Örneğin, ip yetiştirilen midye. Saf yetiştiriciliğin önemi, vahşi şekilde balık yakalamanın başlaması ile anlaşılmıştır.

 

Hatch ve Yakalama Balıkçılığı: Aynı zamanda kültür tabanlı balıkçılık şeklinde de bilinir. Bu balıkçılıkta, balıkçılar kuluçkahaneden yumurtaları, larvaları veya genç balıkları tanıtır ve daha sonra olgunlaştığını zaman ise vahşi onları yakalar.

 

Habitat Modifiye Balıkçılığı: Uygun olması için, gelişmiş balıkçılık prensiplerinin etrafında olması gerekir.

 

MSC Belgesi Süreci

Balıkçılar standartları karşılamak için bağlantılar kullanır, onların sürdürülebilirliği ve erişilebilirliği için her balıkçı MSC çevre standartları hakkında detaylı bilgilere sahip olmalıdır. Onların incelenmesinin gerçekleşmesiyle bütün balıkçılıkta ilerleme yaşanır ve düzenli e-postalar ile kendi sertifikalarının süreleri hakkında bilgilerinin tutulmasını sağlarlar. MSC standardı, özel bir akreditasyon standardı olan bir su ürünleri standardıdır. Balıkçılıkla ilgili her türlü faaliyeti gerçekleştiren işletmeler MSC belgesi alarak yaptıkları işi sertifikalandırabilmektedir.

 

İşletmelere  MSC belgesi verilmesinin en büyük amacı sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerini desteklemektir. MSC’de her deniz mahsulü için ayrı ayrı standartlar vardır. MSC standardının maksadı, balık işletmesinin ve çiftliğinin, üretim gerçekleştirirken, ekolojik dengeye zarar vermeden, firmada insan tüketimine uygun ortamda işlem gerçekleştiğini ve bunları gerçekleştirirken de çalışanların sosyal haklarını muhafaza ettiğinin  değerlendirmesini yapmaktır.

 

Bir işletmeye MSC belgesi verilirken üç ana kriter dikkate alınır:
 • Sürdürülebilir balık stokları: Balıkçılık, süresiz olarak devam edebilmeli ve balık popülasyonunun üretken ve sağlıklı kalabilmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır.
 • Çevresel etkiyi en aza indirme: Balıkçılık faaliyetleri, ekosistemdeki diğer türlerin ve habitatların sağlıklı kalması için dikkatle yönetilmelidir
 • Etkili balıkçılık yönetimi: MSC Belgesi ‘ne sahip olan işletmeler ilgili yasalara uymalı ve değişen çevresel koşullara uyum sağlayabilmelidir.

 

MSC belgelendirmesinin faydaları, MSC balıkçılık standart sertifikasının sağlayacağı yarar, deniz mahsullerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak ve balıkçılığın gerçekleştirdiği çabaları doğurmaktır. Balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasını sağlayarak geleceğe ilişkin iş ve balıkçılık esaslı ekonomilerin güvenli olmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca itibarları ilerletir ve yeni iş olanaklarını güvence altına alır.

 

Balıkçılık faaliyetlerini sertifikalandırmak ve bu süreçte MSC ile beraber çalışmak için birçok neden sıralanabilir:
 • Okyanusların sistematik bir biçimde korunması gerekmektedir.
 • Deniz ekosistemleri birçok sebepten ötürü büyük baskı altındadır.
 • MSC okyanus ve balıkçılık faaliyetleri ile ilgili sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır.
 • MSC’nin bütün faaliyetleri bilimsel bir temele dayanmaktadır.
 • MSC sertifikalı ürünler piyasada her zaman daha fazla talep görmektedir.
 • MSC ile sertifikalandırılan her ürün ya da süreç ile insanlar ekosistemi korumaya yardımcı olmaktadır.
 • MSC’de her bütçeye uygun seçenek mevcuttur.
 • Sertifikasyon süreçleri balıkçılar, perakendeciler ve restoranların sertifikalı sürdürülebilir deniz ürünleri üretmesi ve satması için bir teşvik oluşturmaktadır.
 • Her türlü deniz ürünü için MSC’de bir çözüm bulmak mümkündür.

 

MSC balıkçılık belgesinin aşamaları alt kısımda yer almaktadır;
 • Balık stoğunun gözlemlene bilirliği
 • Çevre ekolojik sistemin muhafaza edilmesi
 • Balıkçılık yönetim ağı verimliliğinin sağlanması gibi aşamalarını barındırmaktadır.

 

Bir deniz ürünün MSC etiketi belgesine sahip olması için öncelikli olarak MSC belgelendirmesinin incelemesinin tanımlanması gerekmektedir. Bunun yan sıra mahsul tedarik halkasının tanımlanması ve tedarik halkasındaki bütün kuruluşlar, MSC belgelendirmesine tabi olması gerekmektedir. MSC belgelendirme süreci ve kapsamı bakımından MSC belgesi 5 sene boyunca geçerlidir. Bu 5 senelik sure içinde minimum senede bir inceleme gerçekleştirilir.

 

MSC Sürdürülebilir Balıkçılık İlkeleri

 

Deniz Stewardship Council (MSC)’ın sürdürülebilir balıkçılık prensipleri;
 • İyi yönetilen sorumlu balıkçılığın etrafındaki deniz etkilerinin sürdürülmesini
 • İyi yönetilen sorumlu balıkçılığın hasat edilmesini sağlayan bir standarttır.

 

Bu standardın belgelendirme piyasasında tanınması sürdürülebilir uygulamaların ve neticelerin taahhüdünü göstermektedir. MSC belgesine sahip olunabilmesi için bu standardın ilkelerine uyulması gerekmektedir. Dünyada balık rezervinin muhafaza edilmesi için en iyi uygulamalardan birisidir. MSC çevre standardı ile bağımsız 3. kısım inceleme ile sürdürülebilir balıkçılığa iyi bir yol sunar.