Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

KALİTE BELGELENDİRME

ROHS BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:49:00
ROHS BELGESİ

İnsanların çalıştığı işyerlerinde, oturduğu evlerinde, akla gelebilecek her ortamda elektronikli cihaz bulunması kaçınılmazdır. RoHS belgesi elektrikli ve elektronik ürünlerde kullanımı kısıtlanmış veya yasaklanmış ürünlerin olup olmadığının analizi sonucunda verilen bir sertifikadır. RoHS yönetmeliği elektronik eşyaların kontrolü için idari, yasal ve teknik düzenlemeleri içermektedir. Benzer şekilde, çevreye zarar vermeden elektronik atıkların geri kazandırılması ve bertaraf edilmesi ile ilgili düzenlemelere ilişkin direktifler yer almaktadır.


Firmaların, belli elementlerin ve ürünlerin kullanımı sırasında birbirleriyle etkileşimini en aza düşüren bir teknoloji kullanmaları, kendi rekabet güçlerini arttıran bir faktördür. Bu şekilde piyasa itibarlarını ve imajlarını yükseltmek ve ülke içinde ve ülke dışında önemli bir rekabet avantajı elde etmek için, bu firmalar RoHS Belgesi almaktadır.Rohs belgesi ; Kendi markasıyla elektronik eşya üreten  ve satan markalar, diğer tedarikçiler tarafından kendi markaları altında üretilen elektrikli eşyaların satışını yapanlar, ticari amaçlı elektronik eşya ihraç eden veya ithal eden gerçek ve tüzel kişiler içindir.ROHS Belgesi İle Kısıtlanan Maddeler

RoHS direktifinde, çevre ve insan sağlığı için olumsuz etkiler yaratan temel elementler ve bunların kullanımına izin verilen maksimum RoHS seviyeleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır;


Kurşun (Pb) : İzin verilen değer yüzde 0.1 ppm. Elektronik endüstrisinde uygulanan kurşun, kurşun-asit aküler, kablo kaplama, elektronik bileşenler, kaynak tüpleri, cam ve katot tüpleri.
Civa (Hg) : İzin verilen değer yüzde 0.1 ppm. Elektronik cihazların imalatında kullanılan metaller piller, anahtarlar, floresan lambalar, termostatlar ve lambalar.
Kadmiyum (Cd) : İzin verilen değer yüzde 0.01 ppm. Kadmiyum elektronik malzemeler, pigmentler ve araba akülerinde kullanılır.
Altı değerli krom (Cr VI) : İzin verilen değer yüzde 0.1 ppm. Toksik etkilere veya krom VI´ya sahip olabilen krom bazlı formlar.
Polibromlu bifeniller (PBB) : İzin verilen değer yüzde 0.1 ppm. Elektronik ev aletlerinde bulunan alev geciktiricilerdir.
Polikromlu difenil eterler (PBDE) : İzin verilen değer yüzde 0.1 ppm. Elektronik ev aletlerinde bulunan alev geciktiriciler, baskılı devreler, alev geciktirici toksik emisyonlar.


ROHS Belgesi Nasıl Alınır?

RoHS sistemi, elektriklikli ve elektronik cihazlarda, zararlı maddelerin bulunmamasını şart koşmaktadır. Bu maddelerin ürün içinde kullanılıp kullanılmadığı ise ancak RoHS testleri yapılarak anlaşılabilir. Son ürün numune olarak RoHS akredite laboratuvarlara gönderilerek analizlere tabi tutulur. Gerekli testler yapıldıktan sonra ilgili ürün içerisinde yasaklanmış maddeler yok ise ürün RoHS belgesi alabilir. Bununla birlikte kullanımı kısıtlanmış olan kimyasal oranlarının olması gereken aralıklarda olup olmadığına bakılarak analiz neticelerine göre rapor verilir. RoHS belgelerinin eklerinde ilgili analize ait bir teknik dosya açıklaması bulunmaktadır. Bununla birlikte plastik hammadde kullanmakta olan ürünlerde hammadde numune olarak gönderilebilir. Rohs belgesi’ni transistör, konnektör, entegre devre vb. elektronik malzeme üreten firmalarla aynı zamanda bu malzemeleri kullanarak baskılı devre, yarı mamul veya mamul ürün yapan üretici firmalar alabilirler. RoHS Belgesini almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 

RoHS Belgesi’ne sahip olduğunuzda, yönergede tanımlanan ve elektrikli ürünlerde insan sağlığı ve çevre koşulları için tehlikeli olan kimyasalların olmadığını gösteren bir belgeniz olur. Dolayısıyla iç ve dış pazarda rekabet edebilir, şirketinizin imajını güçlendirmiş ve üretmiş olduğunuz ürünlerin insana ve çevreye duyarlı olduğunu göstermiş olursunuz.