Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

TEST ANALİZ ÖLÇÜM

SÖRVEY HİZMETLERİ DETAYLARI

Güncelleme: 12/03/2023 00:00:00

Firrmamız Sörvey alanında hizmet de vermeye başlamıştır. Verdiğimiz Sörvey Hizmetleri şu şekildedir;
 

P&I KONDİSYON SÖRVEYİ

P&I kondisyon sörveyi; geminin genel durumunu ortaya koymak ve sigortacıya gemi bakım durumuna genel bir izlenim sunmakla birlikte, P&I kulüplerine sigorta girişine karar vermelerine yardımcı olmak adına doğrudan gemiye kulübün kabul ve minimum gereksinimlerini bildirmektir.

 

P&I (Koruma ve Tazminat) durum anketleri, bir geminin durumunu değerlendirmek, potansiyel riskleri belirlemek ve sigorta kapsamını belirlemek için deniz sigortacıları tarafından gerçekleştirilir. Bu sörveylerin amacı, bir geminin sigortacı tarafından talep edilen minimum güvenlik standartlarını karşılamasını sağlamak ve hasarlara yol açabilecek eksiklikleri veya riskleri belirlemektir. P&I durum sörveyi tipik olarak geminin yapısı, makineleri ve ekipmanı ile işletme ve bakım prosedürlerinin kapsamlı bir denetimini içerir. Sörveyör, geminin gövdesini, güvertesini ve üst yapısını korozyon, çatlama veya diğer hasar belirtileri açısından inceleyecek ve ayrıca geminin motorları, kazanları ve elektrik sistemleri gibi makine ve ekipmanlarını da inceleyecektir.

 

Sörveyör ayrıca, geminin uygun şekilde bakımının yapıldığından ve geçerli tüm düzenlemelere uygun olduğundan emin olmak için, bakım günlüğü ve sertifikaları da dahil olmak üzere, geminin belgelerini ve kayıtlarını inceleyecektir. Sigortacı, anketin sonuçlarına dayanarak, teminat verilmeden önce gemi sahibinden gemide onarım veya iyileştirmeler yapmasını isteyebilir veya anket tarafından belirlenen risk seviyesini yansıtacak şekilde sigorta teminat seviyesini ayarlayabilir. Genel olarak, P&I durum sörveyleri, gemilerin güvenliğini sağlamak, sigorta taleplerine karşı korumak ve uluslararası denizcilik düzenlemelerine uyumu teşvik etmek için önemli bir araçtır.

 

 

TEKNE VE MAKİNA HASAR SÖRVEYİ


Tekne ve Makine hasar sörveyi çoğunlukla, tekne sigortacısı adına tekne veya makine hasarının büyüklüğünü, niteliğini, neden ve ne ölçüde olduğunun tespitini, piyasadaki fiyatına göre belirli bir malzemenin tamir ve/veya yenileme için tahmini maliyetini bulmak ve müşterilerimizin çıkarlarını korumak için gerekli ve yeterli iş gücünü tahsis edebilmektir.

 

Tekne ve makine hasar sörveyleri, genellikle teknelerin ve makinelerin durumunu değerlendirme konusunda uzmanlaşmış denizcilik sörveyörleri tarafından yapılır. Bu sörveyler genellikle tekne sahipleri, sigorta şirketleri veya tüzel kişiler tarafından bir gemi veya makinedeki hasarın boyutunu değerlendirmek ve hasarın nedenini belirlemek için talep edilir.

 

Sörveyör tipik olarak söz konusu gemiyi veya makineyi inceler ve mevcut herhangi bir hasarın ayrıntılı notlarını ve fotoğraflarını çeker. Herhangi bir yapısal hasarın boyutunu belirlemek için nem ölçerler veya ultrasonik kalınlık ölçerler gibi özel ekipmanlar da kullanabilirler.

 

Sörvey tamamlandıktan sonra, sörveyör tipik olarak bulgularını ve onarım önerilerini detaylandıran yazılı bir rapor hazırlayacaktır. Bu rapor daha sonra tekne sahibi veya sigorta şirketi tarafından hasarın boyutunu ve onarım maliyetlerini belirlemek için kullanılabilir.

 

Genel olarak, tekne ve makine hasar sörveyleri, teknelerin ve makinelerin durumunu değerlendirmek ve bir kaza veya başka bir olay durumunda hasarın nedenini ve boyutunu belirlemek için önemli bir araçtır.

 


DENİZCİLİK SORUŞTURMASI


Denizcilik Soruşturması atanan sörveyörün mesleki bilgi ve zengin deneyimini gerektiren kapsamlı bir iştir. Çarpışma, oturma, yağ kirliliği, insan yaralanması, yük hasarı, yük eksikliği vb. konularda ilgilidir. Bunun ötesinde bizler yetkili heyete yardımcı olmak, sorumlu olunan bölümde karar için potansiyel nedenselliği keşfetmek için derin kanıtlar üzerinde araştırma yaparız.

 

Bir nakliye soruşturması tipik olarak denizcilik yetkilileri veya düzenleyici kurumlar tarafından gemilerin, teknelerin veya diğer su taşıtlarının karıştığı olay veya kazalara ilişkin yürütülen bir soruşturma veya soruşturmayı ifade eder. Bu soruşturmalar, olayın nedenlerini tespit etmeyi, denizcilik yasa veya yönetmeliklerine ilişkin ihlalleri tespit etmeyi ve gelecekte benzer olayların meydana gelmemesi için tavsiyelerde bulunmayı amaçlar.

 

Nakliye soruşturmaları, çarpışmalar, karaya oturmalar, batmalar, yangınlar, kirlilik dökülmeleri ve denizde meydana gelen diğer kazalar veya olaylar gibi çok çeşitli olayları kapsayabilir. Soruşturmalar, mürettebat üyeleriyle görüşmeleri, gemi günlüklerinin ve kayıtlarının incelenmesini, gemideki ekipmanlardan alınan verilerin analizini ve diğer kanıt toplama biçimlerini içerebilir. Nakliye araştırmalarının bulguları genellikle denizcilik endüstrisi için güvenlik standartlarını ve düzenlemelerini iyileştirmek için kullanılır. Olayla ilgili yasal işlemlerde ve sigorta taleplerinde sorumluluk belirlemek için de kullanılabilirler.

 


MİKTAR GÖZETİMİ

 


Ağırlık ve miktar tespiti; kantar tespiti, araç takibi ve puantaj. Ticari yüklerin alım satımında tarafların üzerinde mutabık kalmaları için yükün miktarı tespit edilir. En Kalite Sörvey, üretim ve yükleme aşamalarında ticari ve fiziksel risklerin minimize edilmesini amaçlamaktadır.

 

Miktar gözetimi, kullanılan veya üretilen malzemelerin miktarının doğru bir şekilde ölçülmesini, kaydedilmesini ve raporlanmasını sağlamak için inşaat ve imalat gibi çeşitli endüstrilerde kullanılan bir süreçtir. Miktar gözetiminin amacı, bir projede veya üretim sürecinde yer alan malzemelerin miktarıyla ilgili hataları veya sahtekarlığı önlemektir. İnşaat endüstrisinde, miktar gözetimi tipik olarak bir şantiyede kullanılan beton, çelik ve diğer yapı malzemeleri gibi malzemelerin miktarının izlenmesini içerir. Bu, sahaya teslim edilen malzeme miktarını izlemeyi, üretilen atık miktarını ölçmeyi ve malzemelerin proje özelliklerine uygun olarak kullanılmasını sağlamayı içerebilir.

 

İmalatta miktar gözetimi, üretim sürecinde kullanılan hammadde miktarının izlenmesini ve bitmiş ürünlerin gerekli özellikleri karşılamasını sağlamayı içerebilir. Bu, üretim sürecinde üretilen atık miktarının izlenmesini ve atıkları azaltmak için önlemlerin uygulanmasını içerebilir. Genel olarak, projelerin veya üretim süreçlerinin verimli, doğru ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak için miktar gözetimi önemlidir. İsrafı, hataları ve dolandırıcılığı önlemeye yardımcı olur ve istenen sonuçlara ulaşmak için kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.

 


YÜKLEME ÖNCESİ KONTROL


Yükün bozulmasına veya olumsuz etkilenmesine neden olabilecek sorunların ve risklerin olup olmadığını  ve ayrıca  önceki yüklerden kalan kalıntıların olup olmadığı tespit edilerek yükleme öncesi yüklerin, araçların ve yükleme hacimlerinin uygunluk gözetim hizmetidir.

 

Yüklemeden önce kontrol", denizcilik endüstrisinde, özellikle yükün bir gemiye yüklenmesi ile ilgili olarak yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Yüklenmekte olan yükün gemiye uygun olduğunu ve yüklenmekte olduğunu doğrulama sürecini ifade eder. güvenli ve emniyetli bir şekilde. Kargo yüklemeden önce, gemi mürettebatı tipik olarak kargonun uygun şekilde paketlendiğinden, etiketlendiğinden ve istiflendiğinden emin olmak için bir dizi kontrol yapacaktır. Bu, kargonun hasar görmediğinden emin olmak için incelenmesini, nakliye sırasında kaymasını önlemek için uygun şekilde sabitlendiğinin kontrol edilmesini ve ağırlık, boyutlar ve tehlikeli madde işaretleri gibi doğru bilgilerle etiketlendiğinin doğrulanmasını içerebilir. Mürettebat ayrıca geminin boyutu, ağırlık kapasitesi ve stabilitesi gibi faktörleri göz önünde bulundurarak geminin yüklenen yükü taşımaya uygun olup olmadığını kontrol edebilir. Bu, yüklenen yükün ağırlığını ve dağılımını güvenli bir şekilde karşılayabilmesini sağlamak için geminin denge hesaplamalarının gözden geçirilmesini içerebilir.

 

Genel olarak, "yüklemeden önce kontrol" süreci, malların deniz yoluyla güvenli ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlamak için çok önemlidir ve daha geniş kargo elleçleme ve nakliye operasyonlarının önemli bir parçasıdır. Mürettebat, yükün nakliyeye uygun olduğunu ve güvenli bir şekilde yüklendiğini doğrulayarak kazaları, kargo veya gemide hasarı ve gecikmelere veya sorumluluk sorunlarına yol açabilecek diğer olası sorunları önlemeye yardımcı olabilir.

 


DRAFT SURVEY GÖZETİMİ

 


Kuru dökme yüklerin gemi ile ithalat ve ihracatında malların yüklenmesinde ve/veya boşaltılmasında çok yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, gemideki bir takım stabilite cetvellerinin yardımı ile geminin boş ve dolu vaziyetteki ağırlığının  hesaplanarak mal miktarının bulunmasıdır. Draft Survey bir çok ülkenin gümrüğü tarafından kabul gören bir tartım metodudur. En Kalite Sörvey'in  işin ehli personelleri (surveyorlar) sizin adınıza güvenilir draft survey hizmeti sunmaktadır.

 

Draft survey gözetimi, bir gemiye yüklenen veya boşaltılan yükün ağırlığını, yükleme veya boşaltmadan önce ve sonra geminin draftındaki (su hattı ile geminin dibi arasındaki mesafe) değişiklikleri ölçerek belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Taslak sörveyi tipik olarak, kargo yüklenmeden veya boşaltılmadan önce ve sonra geminin su çekiminin uzunluğu boyunca çeşitli noktalarda ölçümlerini yapacak olan bağımsız bir sörveyör tarafından yürütülür.

 

Sörveyör daha sonra bu ölçümleri, draft farkına dayalı olarak yüklenen veya boşaltılan yükün ağırlığını hesaplamak için kullanacaktır. Draft sörveyi gözetimi, yüklenen veya boşaltılan kargo miktarının doğru bir şekilde ölçüldüğünden ve raporlandığından emin olmanın ve kargo ağırlık ölçümlerindeki tutarsızlıkları veya sahtekarlığı önlemenin bir yolu olarak denizcilik endüstrisinde sıklıkla kullanılır.

 

Tartı terazileri veya akış ölçerler gibi diğer yöntemler mevcut veya pratik olmadığında yükün ağırlığını hesaplamak için de yararlı bir araçtır. Genel olarak, draft sörveyi gözetimi, kargo elleçleme operasyonlarının güvenliğini ve verimliliğini sağlamada önemli bir rol oynar ve kargo ağırlığı ve miktarı ile ilgili hataları, anlaşmazlıkları ve olası sorumluluk sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

 


KİRAYA GİRİŞ/KİRADAN ÇIKIŞ SURVEYİ

 


Geminin veya konteynerin sahibi veya kiracısı olun, bir kira sözleşmesinin başında ve sonunda geminin / konteynerin durumunun doğru ve objektif şekilde kayıt altına alınması son derece önemlidir. Bu bilgiler, sözleşme koşulları veya geminin sözleşme sorasındaki bakımı üzerinde bir anlaşmazlık olduğunda başvurulacak önemli kaynaklardır.

 

En Kalite Danışmanlık uzman personeli gemi kira sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce gemiyi muayene eder. Gemi donanımını inceleyerek genel durumunu ve bakım ihtiyaçlarını raporlar. Kira sözleşmesinin sonunda gemiyi yeniden inceleyip dikkate değer değişiklikleri raporlarlar ve tarafların haklarını korur.

 

 

Sörvey tipik olarak, yerleşim planının, olanaklarının ve gerekli onarımların veya yükseltmelerin gözden geçirilmesi dahil olmak üzere, genel durumunu ve doluluk için uygunluğunu belirlemek için mülkün incelenmesini içerecektir. Anket, mülkün adil piyasa kira değerini belirlemek için bölgedeki karşılaştırılabilir mülklerin bir analizini de içerebilir. Bir giriş/kiralanan çıktı anketi, mülkün fiziksel durumunu ve kira değerini değerlendirmenin yanı sıra, imar kanunları, bina yönetmelikleri veya çevre düzenlemeleri gibi mülkü etkileyebilecek yasal veya düzenleyici konuların incelemesini de içerebilir. Genel olarak, giriş/kiralanan çıktı anketi hem ev sahipleri hem de kiracılar için bir mülkün durumunu ve kira değerini değerlendirmede önemli bir araçtır ve kiralama işleminde her iki tarafın da adil bir anlaşma yapmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

 


AMBAR DURUM GÖZETİMİ


Alıcılar veya satıcılar, yükleme öncesinde ambarın denetlenmesi için gözetim hizmetinden faydalanırlar. Bu sayede tüm taraflar yükün herhangi bir şekilde kirlenmeyeceğinden veya gemi kusurları nedeniyle hasar görmeyeceğinden emin olur. En Kalite  surveyorleri tüm sürecin resmini çeker, belgelendirir ve karşılaştıkları sorunları raporlar. Değerlendirme bitince de ambarın durumu ile ilgili uluslararası geçerliliği olan bir gözetim sertifikası verirler.

 

Depo durum gözetimi, bir deponun durumunu değerlendirme, potansiyel riskleri belirleme ve deponun güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlama sürecidir. Bu tür bir anket, güvenlik düzenlemelerine uyumu sağlamak, kazaları ve mal hasarını önlemek ve çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için genellikle depo operatörleri veya güvenlik müfettişleri tarafından yapılır. Bir depo durumu incelemesi sırasında, müfettiş tipik olarak düzeni, aydınlatması, havalandırması ve ekipmanı dahil olmak üzere deponun genel durumunu inceleyecektir. Ayrıca, yangın riskleri, takılıp düşme tehlikeleri ve tehlikeli maddelerin uygun olmayan şekilde depolanması gibi potansiyel tehlikeleri de arayacaktır. Sörveyör, acil durum müdahale planları, tahliye prosedürleri ve çalışanlar için eğitim programları dahil olmak üzere deponun güvenlik protokollerini de gözden geçirebilir.

Ayrıca, OSHA (İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi) düzenlemeleri gibi düzenleyici gerekliliklere uyumu kontrol edebilirler. Müfettiş, anketin sonuçlarına dayanarak, riskleri en aza indirmek ve güvenlik standartlarına uyumu sağlamak için ambarın düzeninde, ekipmanında veya güvenlik prosedürlerinde iyileştirmeler veya değişiklikler önerebilir. Genel olarak, depo durumu gözetimi, depo çalışanları için güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sağlamada ve malların uygun şekilde depolanmasını ve taşınmasını sağlamada önemli bir rol oynar. Ayrıca, ambar operatörleri için sorumluluk risklerini en aza indirmeye ve depolanan malların değerini korumaya yardımcı olur.

 


HASAR TESPİT


Kargonuzun yükleme, tahliye, taşıma esnasında oluşan her türlü hasar/bozulma durumlarının tespiti, analizi ve raporlanması hizmeti ile zarar görmüş mal ve ürünlerden dolayı, muhtemel finansal kayıplarınızı azaltmanıza yardımcı oluruz.
 Hasarın kaynağı, derecesi ve hasarın daha fazla büyümemesi için ne gibi tedbirler alınması gerektiği tespit edilir.

 

Hasar değerlendirmesi, doğal afet, kaza veya suç eylemi gibi bir olayın neden olduğu hasarın boyutunu değerlendirme sürecidir. Hasar değerlendirmesinin amacı, hasarın kapsamını ve onu ele almak için gereken kaynakları belirlemek ve ayrıca kurtarma çabalarına ve sigorta taleplerine yardımcı olmaktır. Bir hasar tespiti sırasında, eğitimli eksperler genellikle etkilenen bölgeyi inceler ve fotoğrafları, videoları ve yazılı raporları kullanarak hasarı belgeler. Ayrıca, hasarın nedenini ve boyutunu belirlemeye yardımcı olmak için tanıklarla görüşebilir veya başka veriler toplayabilirler. Değerlendirme, binalar, altyapı, kamu hizmetleri ve kişisel mülk dahil olmak üzere bir dizi alanı kapsayabilir.

 

Değerlendiriciler, binaların yapısal bütünlüğünü, su ve elektrik gibi kamu hizmetlerinin işlevselliğini ve yolların ve köprülerin durumunu değerlendirebilir. Araçlar, mobilyalar ve diğer eşyalar gibi kişisel mallara verilen zararı da değerlendirebilirler. Değerlendirmenin sonuçlarına dayanarak, hasarı ele almak ve kurtarma çabalarına yardımcı olmak için bir eylem planı geliştirilebilir. Bu, hasarlı altyapı veya mülkün onarımını veya yeniden inşasını, etkilenen bireylere veya işletmelere yardım sağlamayı ve talepleri işleme koymak için sigorta şirketleriyle koordinasyonu içerebilir. Genel olarak, hasar değerlendirmesi, afete müdahale ve kurtarma çabalarının kritik bir bileşenidir ve etkilenen toplulukların önemli bir olaydan sonra toparlanmalarına ve yeniden inşa etmelerine yardımcı olmada önemli bir rol oynar.

 


BAĞLAMA KONTROLÜ


Gemilerle veya konteynerlerde taşınacak olan ticari malın denize ve nakliyeye elverişli şekilde bağlanmasının ve sabitlenmesinin kontrolü işlemidir. Kurumsal firmalar, limanda geminin yüklenmesi  sırasında zaman kaybını önlemek,elleçleme,nakliye ve tahliye esnasında malın emniyetinin sağlanması amacıyla konteynerlerdeki malların veya ana güvertede taşınacak malın iyi ve denize elverişli şekilde bağlandığını ve sabitlendiğini belirten raporun tanzimini ile risklerini minimize etmektedirler.

 

Ticari malların bağlanması ve sabitlenmesinin kontrolü, gemilerle veya konteynerlerle yapılan taşımacılığın önemli bir yönüdür. Yükün sabit kalmasını ve nakliye sırasında mallara, konteynere veya tekneye zarar verebilecek ve mürettebat üyeleri için potansiyel olarak güvenlik riskleri oluşturabilecek şekilde kaymamasını sağlamak için yükün uygun şekilde sabitlenmesi çok önemlidir. Bağlama ve sabitleme kontrolü, yükün deniz ve nakliyeye uygun bir şekilde paketlenip emniyete alınmasını içerir. Bu, yükün taşıma sırasında kaymasını veya düşmesini önlemek için paletler, kayışlar, halatlar veya zincirler gibi uygun paketleme malzemelerinin kullanılmasını içerebilir. Yükleme sırasında, nakliyeciler ve nakliye şirketleri, ağırlık dağılımı, ağırlık merkezi ve stabilite gibi faktörleri dikkate alarak yükün konteynerde veya gemide düzgün bir şekilde istiflendiğinden emin olmalıdır. Yük eşit olarak dağıtılmalı ve taşıma sırasında kaymalarını önlemek için daha ağır nesneler en alta yerleştirilmelidir.

 

Fiziksel kısıtlamalara ek olarak, kargoyu nakliye için emniyete alırken sıcaklık, nem ve elementlere maruz kalma gibi çevresel faktörleri de dikkate almak önemlidir. Malların niteliğine bağlı olarak, nakliye sırasında hasar görmelerini önlemek için soğutma veya nem kontrolü gibi ek önlemler gerekli olabilir. Genel olarak, ticari malların bağlanması ve sabitlenmesinin kontrolü, gemiler veya konteynırlarla güvenli ve emniyetli nakliyeyi sağlamanın temel bir yönüdür. Uygun planlama, paketleme ve istifleme prosedürleri, hasar riskini en aza indirmeye, yasal gerekliliklere uyumu sağlamaya ve taşınan malların değerini korumaya yardımcı olabilir.

 


KALİTE KONTROLÜ

 


Alıcıların / satıcıların beklediği kaliteyi garanti etmek için üretim, paketleme, yükleme süreçlerinde,  ürünler kalite açısından sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmelidir. En Kalite Sörvey, tüm belirtilen gerekliliklere uygunluğu temin etmek için kapsamlı kalite kontrol ve belgelendirme sunmaktadır.

 

Kalite kontrol, belirli standartları ve gereksinimleri karşıladıklarından emin olmak için ürünlerin incelenmesini, test edilmesini ve doğrulanmasını içeren bir süreçtir. Kalite kontrolün amacı, üretilen ve satılan ürünlerin tutarlı ve güvenilir kalitede olmasını ve alıcıların ve satıcıların beklentilerini karşılamasını sağlamaktır.

 

Ürünlerin kalite açısından sözleşmeden doğan yükümlülükleri karşılamasını sağlamak için kapsamlı bir kalite kontrol sistemi gereklidir. Bu, üretim, paketleme ve yükleme süreçlerinin çeşitli aşamalarını izlemek ve kontrol etmek için prosedürlerin uygulanmasını ve ayrıca ürün spesifikasyonları ve kalite testleri için standartlar oluşturmayı içerebilir.

 

EN KALİTE SÖRVEY'in kapsamlı kalite kontrol ve belgelendirme hizmetleri, tüm ürünlerin belirtilen kalite gerekliliklerini karşılamasını sağlamaya yardımcı olabilir. Bu, görsel incelemeler yapmayı, güç, dayanıklılık veya diğer özellikler için testler yapmayı ve düzenleyici veya endüstri standartlarına uygunluğu doğrulamayı içerebilir.

 

EN KALİTE SÖRVEY, kalite kontrolün yanı sıra düzenleyici veya endüstri standartlarına uygunluğun gösterilmesine yardımcı olacak belgelendirme hizmetleri de sağlamaktadır. Bu, kalite yönetim sistemleri, ürün güvenliği veya çevresel sürdürülebilirlik için sertifika almayı içerebilir.

 

Genel olarak, kalite kontrol, ürünlerin beklenen kalite standartlarını karşılamasını ve sözleşmeden doğan yükümlülüklere uymasını sağlamanın önemli bir yönüdür. EN KALİTE SÖRVEY gibi şirketler, kapsamlı kalite kontrol prosedürlerini uygulayarak ve sertifikalar alarak, alıcılar ve satıcılar arasında güven ve güven oluşturmaya ve ürünlerinin pazardaki itibarını artırmaya yardımcı olabilir.

Test Analiz Ölçüm