Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

DANIŞMANLIK

SOSYAL UYGUNLUK DENETİMLERİ

Güncelleme: 12/03/2019 18:05:00
SOSYAL UYGUNLUK DENETİMLERİ

Sosyal uygunluk denetimleri, büyük markaların tedarik zincirlerinde bulunan üretici firmaların çalışma koşullarının tespit edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla sosyal sorumluluk denetimi veya sosyal uygunluk denetimi adıyla gerçekleştirilmektedir. Sosyal uygunluk ilkeleri ayrımcılık, cinsiyet eşitsizliği, çocuk işçiler ve dezavantajlı gruplara tanınan haklar gibi kökleri daha derin toplumsal sorunların çözümüne yönelik hassasiyetler barındırmaktadır. Bu yönleriyle sosyal uygunluk, insana ve yaşadığı çevreye dair sorunlara, farklı açılardan getirilecek çözümleri esas alan, uzun ve kısa vadeli birçok hedefi gerçekleştirmeyi amaçlayan yaklaşımlar sunmaktadır.

 

Sosyal uygunluk denetimleri (veya etik denetimler), firmalardaki çalışma koşullarının yerel yasal gereklilikler, müşteri beklentileri ve endüstriyel iyi uygulamalar doğrultusunda değerlendirilip ilgili taraflara raporlandığı denetimlerdir. Denetim, denetlenen kriterlere göre uygunluğun doğrulandığı, objektif değerlendirme yapıldığı ve kanıt toplandığı sistematik, bağımsız, dokümante edilmiş bir değerlendirme sürecidir.

 

Sosyal Uygunluk Denetçisi Özellikleri

Sosyal uygunluk denetçisinin denetimle, sektörle ve kanunlarla ilgili deneyiminin olması, bu denetimin doğruluk ve kesinliğini arttıran faktörlerdendir.

 

Denetçi aynı zamanda;
 • İyi bir dinleyici,
 • İyi bir gözlemci,
 • Kanunlara, yönetmeliklere hâkim,
 • Tarafsız, adil ve dürüst,
 • İyi bir iletişimci olmalıdır.

 

Sosyal Uygunluk İç Denetimi Nedir?

İşletme, alt tedarikçi, fasonun kendi bünyesinden bir çalışanın, bir sos-yal uygunluk denetim kontrol listesi üzerinden giderek, firmada denetim gerçekleştirmesi ve bunu kayıtlarında tutmasından ibarettir. Denetim sonucunda bir aksiyon planı (düzeltme planı) çıkarılır ve aksiyon planındaki uygunsuzluklar için uygun temrinler konulur.

 

Denetim Süreçleri:
 • Açılış toplantısı
 • İşletme turu
 • Doküman incelemesi
 • Çalışan görüşmeleri
 • Yönetici görüşmeleri
 • Kapanış toplantısı
 • Düzeltme planının karşılıklı imzalanması
 • Hem açılış hem de kapanış toplantılarında üst yönetim mutlaka mevcut olmalıdır.

 

Denetimde aşağıdaki konular incelenir:
 • Çocuk İşçiliği
 • Zorla Çalıştırma
 • Ayrımcılık
 • Baskı, Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi
 • Disiplin Uygulamaları
 • Sendika /Toplu Sözleşme Özgürlüğü
 • İSG Koşulları
 • Ödemeler ve Diğer Haklar
 • Çalışma Saatleri/Fazla Mesai
 • Çevre Gereklilikleri: Bu konularda kanunlara uyuma bakılır, ayrıca çalışan işveren iletişim sistemleri ve çalışanların aldıkları eğitimler (İSG eğitimleri, sosyal uygunluk ve çevre eğitimleri gibi) de değerlendirilir.


 

Danışmanlık