Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

AKREDİTASYON HİZMETLERİ

TS EN ISO/IEC 17020 MUAYENE KURULUŞLARI AKREDİTASYONU DANIŞMANLIK

Güncelleme: 13/11/2019 18:42:00

TS EN ISO/IEC 17020 MUAYENE KURULUŞLARI AKREDİTASYONU DANIŞMANLIK

ISO 17020 Kaldırma Ekipmanları, Çeşitli İş yeri Araç ve Gereçlerinin Muayeneleri, Makine ve Ekipmanların Periyodik Bakımları ve Kontrolleri ile İş Güvenliği ve Çevre Açısından Ortam Ölçümleri Yapılması ile İlgili Belgelendirme ve Teknik Kontrol Yetkisi /Akreditasyonu ,Muayene ve belgelendirme kuruluşları; Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programı’nın (EA) üyesi bir ulusal akreditasyon kuruluşu veya karşılıklı tanınma anlaşması yaptığı bir bölgesel akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş yani sürekli denetleniyor ise bu belgelendirme ve teknik kontrol kuruluşlarının verdiği belgeler ve yaptığı kontroller, yerel ve idari hatta uluslararası alanlarda geçerlidir ve kabul görür. Bu kuruluşlar düzenli aralıklarla Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon kurumlarınca denetlenirler ve bir işletmeden çok daha sıkı bir denetim geçirirler.

 

Akreditasyon kavramı güvenilir inanılır olma durumudur. Akreditasyon yetkili kuruluş tarafından muayene kuruluşu çeşitli bakım ve ölçümleri bir şekilde yerine getirebilmesini, resmi olarak tanınmasını sağlayan bağımsız bir değerlendirme prosesidir. Ülkemizde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Uygunluk değerlendirme kuruluşudur. Akreditasyon Belgesine sahip olmak isteyen Kuruluşlar TÜRKAK’a elden başvuru yapmaktadırlar. TÜRKAK başvurusu kabul edilen Kuruluşlara e portal dan dosya açılır. Bir ay içerisinde aşağıdaki dokümanların portala yüklenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde başvuru iptali gerçekleşir.

 

Akreditasyon belirli bir konuda yetkilendirme anlamına gelir. Bu konular teknik denetimlerin ve Belgelendirme işlemlerinin kapsamını oluşturur. Yani ne için kontrol yapacaksanız onunla ilgili teknik denetim, ne için veya hangi sektör firmalarını denetleyerek belgelendirme yapacaksanız onunla ilgili olarak kapsam oluşturmuş olursunuz. Akreditasyon, Uluslararası tanınabilirlik, Belgelendirme etik ve kurallarının ciddiyetle uygulanması ve güvenilirlik anlamına gelmektedir. Ancak tüm belgelendirme akreditasyon süreçleri temelde gönüllülük esasına göre sürdürülmektedir.

 

EN KALİTE DANIŞMANLIK OLARAK ISO/IEC 17020  DANIŞMANLIĞINDA

  • Teklif, Talep, Sözleşme İmzalanması
  • Mevcut Durum Değerlendirmesi
  • Çalışma Takvimini Paylaşma ve Program Yapılması
  • TS EN ISO 17020 Temel Eğitimi
  • Dokümantasyon Hazırlanması
  • 17020 İç Tetkik Eğitimi
  • Uygulamalı İç Tetkik Yapılması
  • TÜRKAK Başvuru
  • YGG Süreci
  • Denetim

 

Serbest ticaretin önüne çıkacak olan ülkeler arası farklılıkların ortadan kaldırılabilmesi ve aynı standardın uygulamasını her yerde asgari müştereklerde aynı olabilmesi için uluslararası akreditasyon kuralları ve birlikleri vazgeçilmezdir.

 

Uluslararası ticarette uygulanmakta olan kota, gümrük vergisi vb. şeklindeki ticari kısıtlamaların ortadan kaldırılması, ülkelerin tüketici güvenliği ve çevre koruma amaçlı olarak hazırladıkları standartlar ve teknik düzenlemelerin, uluslararası ticareti olumsuz etkilemesinin önlenmesi bir ihtiyaç şeklinde ortaya çıkmıştır.

 

Bu çerçevede, teknik engellerin ortaya çıkmasının önlenmesi için; uluslararası standart kuruluşları, aynı ürünler için farklı standartlar ve teknik düzenlemelerin oluşturulmasını önleyecek düzenlemeler yapmaktadırlar. Diğer taraftan; ürünlerin ilgili standartlara uygunluğunu tespit etmek, tüketici beklentilerini karşılar nitelikte olduğunu ortaya koymak için yapılan deney, muayene ve belgelendirme çalışmalarının, ülkeden ülkeye farklılık göstermeden yürütülmesi için de tedbirler alınmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği ve bazı ekonomik kuruluşlar; deney, muayene ve belgelendirme çalışmalarının, uluslararası kriterlere göre yapılmasını temin etmek amacıyla bazı tedbirler almıştır. Bunlardan Dünya Ticaret Örgütü, laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının, ilgili uluslararası kriterlere göre faaliyet göstermelerini sağlamak için, anlaşmayı imza eden ülkelere akreditasyon sistemlerini kurma şartını getirmektedir.