Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

AKREDİTASYON HİZMETLERİ

TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYON DANIŞMANLIK

Güncelleme: 13/11/2019 18:43:00
TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYON DANIŞMANLIK

ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu

Kalibrasyon ve Deney laboratuvarlarının yeterlilikleri, ilgili ulusal akreditasyon kuruluşları tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre denetlenerek gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar yeterliliğinin göstergesi olarak uluslararası düzeyde tek bir standardın kullanılmaya başlaması yoluyla dünyanın herhangi bir yerinde faaliyet gösteren deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının aynı seviyede rekabet etmesi amaçlanmaktadır. Dolayısıyla bu standarda uygun olarak çalışan bir laboratuvarın düzenlediği deney raporu veya kalibrasyon sertifikası yurtdışında da tanınabilmektedir. Ürünlerin ihraç edildiği ülkelerde yeniden teste tabi tutulması gereğinin azaltılması veya sıfıra indirilmesi hem zaman hem de masrafların azaltılmış olması sebebiyle üretici açısından çok yararlı olacaktır.

 

EN KALİTE DANIŞMANLIK OLARAK 17025 DANIŞMANLIĞINDA

 • TEKLİF, TALEP, SÖZLEŞME İMZALANMASI
 • MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ
 • ÇALIŞMA TAKVİMİNİ PAYLAŞMA VE PROGRAM YAPILMASI
 • TS EN ISO 17025 TEMEL EĞİTİMİ
 • DOKÜMANTASYON HAZIRLANMASI
 • 17025 İÇ TETKİK EĞİTİMİ
 • ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ METOT VALİDASYONU EĞİTİMİ
 • İÇ TETKİK YAPILMASI
 • TÜRKAK BAŞVURU
 • YGG SÜRECİ
 • DENETİM
 • UYGUNSUZLUKLAR VARSA GİDERME…

 

ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu

Akreditasyon kavramı güvenilir inanılır olma durumudur. Akreditasyon yetkili kuruluş tarafından laboratuvarın deney ve kalibrasyonları doğru bir şekilde yerine getirebilmesini, resmi olarak tanınmasını sağlayan bağımsız bir değerlendirme prosesidir. Ülkemizde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Uygunluk değerlendirme kuruluşudur. Akreditasyon Belgesine sahip olmak isteyen Kuruluşlar TÜRKAK’a elden başvuru yapmaktadırlar. TÜRKAK başvurusu kabul edilen Kuruluşlara e portal dan dosya açılır. Bir ay içerisinde aşağıdaki dokümanların portala yüklenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde başvuru iptali gerçekleşir.

 

 • Dilekçe ekinde, tam olarak doldurulmuş ve yetkili kişi tarafından imzalanmış başvuru formu,
 • Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkilisi bildirim formunun doldurulmuş hali
 • İki (2) nüsha Akreditasyon Sözleşmesi
 • Üçüncü tarafın (hizmet alanın) zararlarını kapsayan Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Laboratuvarın yasal statüsü ve ticari sicil kaydı hakkında bilgi varsa şubeler dahil.
 • Deney ve Kalibrasyon laboratuvarları kontrol formunun doldurulmuş hali,
 • Laboratuvarın deney ve kalibrasyon faaliyetleri dışında hizmet kapsamı hakkında bilgi. ,
 • Laboratuvarın (varsa şubeler dahil) teknik müdürleri, kalite yöneticisinin eğitimi hakkında belgeler.
 • Personelin yetkilendirildiği alanı, unvanını, mesleğini, deneyim süresini ve imza sirkülerini içerecek şekilde oluşturulmuş ve üst yönetim tarafından onaylanmış bir personel listesi.
 • Yönetim sisteminde kullanılan güncel dokümanların listesi,
 • Kalite El Kitabı (TS EN ISO/IEC 17025)
 • Prosedürler ve talimatlar
 • Akreditasyon kapsamı ile ilgili tüm deney ve/veya kalibrasyon prosedürleri/talimatları,
 • Standart metotların doğrulama/teyit kayıtları veya İşletme içi metotların geçerli kılınma kayıtları,
 • Her bir başvuru kapsamı için ölçüm belirsizliği hesaplamaları ve belirsizlik bütçesi,
 • Cihaz/Teçhizat Listesi (kod ve seri numarası ile birlikte) ve bunların kalibrasyon takip listesi.
 • Referans Cihaz/Teçhizat listesi (kod ve seri numarası ile birlikte) ve bunların kalibrasyon takip listesi,
 • Taşeron laboratuvarlar ve bu laboratuvarlara yaptırılan deneyler hakkında sözleşme ve bilgiler.
 • TÜRKAK markalı deney raporları/sertifikasyon sertifikası örnekleri.
 • Yeterlilik deneylerine (laboratuvarlar arası karşılaştırma programlarına) iştirak edildiğine dair belgeler.

 

ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu Uygulamanın Faydaları

 • Bu standardın uygulanması ve akreditasyonun gerçekleştirilmesi ile
 • Ulusal ve uluslararası platformda deney raporlarının geçerliliğini gösteren bir araçtır.
 • Akredite laboratuvar tarafından deney raporu verilen ihraç ürünlerin tercih edilme şansını artırır.
 • Akredite edilen laboratuvarın diğer laboratuvarlara göre saygınlık ve ticari üstünlüğünü sağlar.
 • Laboratuvar hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterilere bilgi ve güvence sağlar.
 • Akreditasyon kurumu tarafından hazırlanacak rehber aracılığı ile akredite laboratuvarların tanıtımı yapılır.
 • Akredite edilen laboratuvarların kalite sistemini çalıştırdıklarını ,yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçlar üretebildiklerini gösterir.
 • Standardın bir gereği olan ölçüm belirsizliği hesaplamaları ve deney metotlarının etkin uygulanması ile ilgili analizlerin yapılması sağlanır. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılabilmesi için bir bilgi kaynağı oluşturulur.
 • Akredite edilen laboratuvarların diğer akredite kuruluşlarla Taşeron laboratuvarların seçimi, Laboratuvarlar arası Karşılaştırma-Uluslararası Yeterlilik Deneylerine katılım faaliyetleri ile işbirliği , bilgi ve tecrübenin karşılıklı paylaşımı sağlanır.

TÜRKAK’IN AKREDİTASYON HİZMETİ VERDİĞİ ALANLAR

Deney       ISO/IEC 17025 –  CEN/TS 15675 WADA

Tıbbi Analiz      ISO 15189

Kalibrasyon   ISO/IEC 17025

Muayene     ISO/IEC 17020

Ürün Belgelendirme     ISO/IEC 17065 Global G.A.P

Yönetim Sistemleri Belgelendirme  ISO/IEC 17021-1  

 ISO 9001 (QMS)/ ISO/IEC 17021-3 - ISO 14001 (EMS)/ ISO/IEC 17021-2 - ISO 22000 (FSMS) /ISO/TS 22003 - ISO/IEC 27001 (ISMS) / ISO/IEC 27006 - ISO 13485 (MDMS) - ISO 45001 (OHSMS) / ISO/IEC TS 17021-10 - ISO 50001 (EnMS) / ISO 50003 - FSSC 22000 /ISO/TS 22003

Personel Belgelendirme         ISO/IEC 17024

Yeterlilik Deneyleri Sağlayıcıları      ISO/IEC 17043

Referans Malzemeleri Üreticilerinin Akreditasyonu EN ISO 17034

Validasyon ve Verifikasyon    EN ISO 14065

2. IAF MLA Kapsamı

Ürün Belgelendirme           ISO/IEC 17065 Seviye 4 - Global G.A.P. IFA General Regulations Seviye 5 -GlobalG.A.P. IFA CPCC

Yönetim Sistemleri Belgelendirme          ISO/IEC 17021-1

Seviye 4 -ISO/TS 22003 -ISO/IEC 17021-3 -ISO/IEC 17021-2 -ISO/IEC 27006 Seviye 5 - ISO 22000 (FSMS) - ISO 9001 (QMS) - ISO 14001 (EMS) - ISO/IEC 27001 (ISMS) - ISO 13485 (MDMS)

Personel Belgelendirme ISO/IEC 17024

Validasyon ve Verifikasyon    EN ISO 14065