Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

KALİTE BELGELENDİRME

TSE HYB VE TSE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜREÇLERİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:45:00

TSE BELGELENDİRME

 

Türk Standartları Endüstrisi adlı kurum tarafından verilen ve Türk Standartlarına uygunluk belgesi olan TSE; Kurum ve kuruluşların üretime yeterlilik ya da ürünlerin belirlenen standartlara uygunluğunu saptamak amacıyla verilen bir belgedir. TSE belgesinin geçerlilik süresi 1 yıldır. 1964 yılından beri markalar için ürün belgelendirmesi niteliğinde olan bu uygulama ile üreticilerin kaliteli ve standartlar doğrultusunda üretim yapmaya teşvik edilmeleri amaçlanmıştır. Diğer yandan TSE belgesi sayesinde tüketicilerinde can ve mal güvenliklerinin korunması amaçlanmıştır.TSE Belgesi bir ürün hakkında incelemeler yaparak uygunluğunu analiz etmektedir. Bir malzemenin üzerinde yer bulan TS yazısının yanında bir sayı bulunması (örneğin; TS 1523) o mamulün uygun standart ve koşullarda imal edildiğini gösteren bir belgedir. Fakat bir mamul üzerinde TSE ürün kalite kontrol amblemi ve numara var ise bu üretici şirketin bütün standartları ve ihtiyaçlarını meydana getirerek TSE Belgesine sahip olmayı hak eden şirket olduğu manasına gelmektedir. TSE Belgesi, üreticiden tüketiciye ve finansal hayata belli bir verim, intizam ve standart getirdiğinden ötürü, milli kalkınmaya ve verimli yaşama etkisi olmaktadır. 1959 yılının 7 Kasım tarihinde imzalanan Türk Standartlarının Tatbiki Hakkında Nizamname ile standartların faaliyete konulması hususlarına açıklık getirilmiştir.


TSE BELGESİNİN YARARLARI NELERDİR ?

 • Maliyette düşüş- ticarette artış,
 • Pazara ulaşmada kolaylık, Pazarda hız,
 • Tüketici nezdinde güven, Güvenli ürünün garantisi,
 • Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj.
 • Maliyette azalma- ticarette yükselme yaşanır
 • Pazara erişimde kolaylık
 • Pazardaki sürat
 • Tüketici gözünde itimat
 • Güvenli ürünün teminatı
 • Özel sektör ve Kamu ihalelerinde avantaj

 

TSE ÜRÜN BELGELENDİRME

Bir ürünün belgelendirilmesi, ürünün özel standartlar ve diğer norm dokümanlara uygunluğu için güvence sağlamanın bir aracıdır. Bazı ürün belgelendirme sistemleri, ürünün başlangıç deneyini ve ürün tedarikçisinin kalite sistemlerinin değerlendirilmesini ve bunu takiben fabrika kalite sistemini, fabrikadan ve serbest piyasadan alınan numunelerin denenmesini dikkate alan periyodik kontrolü içerir. Ürün belgelendirme sistemleri TS EN 45011 Ürün belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları için genel şartlar” standardına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu standart, belgelendirme kuruluşlarının, üçüncü taraf belgelendirme sistemlerini tutarlı ve güvenilir bir şekilde çalıştırabilmelerini ve böylece bunların ulusal ve uluslararası temelde kabullerini kolaylaştırmak ve bu suretle uluslararası ticareti geliştirmeleri için gerekli kuralları belirler.Kalite standartları çerçevesinde üretim ya da pazarlama yapmak isteyen firmaların TSE belgesi almak istedikleri sırada bazı evraklarla birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlk olarak kalite standartları belirlenmesi istenen kurum ya da kuruluşun varlığını gösteren bir belge istenmektedir. Belge başvurusunda bulunan kuruluş ve firma farklı ise aralarında bulunan bir sözleşmede gereken evraklar arasındadır. Ürünün üzerinde bulunacak şekilde marka tescil belgesi de başvuru evrakları arasında yer alması gereken evraklardan biridir.TSE Belgesinin sürekliliği sağlanması için belirli yolların izlenmesi gerekir:

Üretim sahasında kalite kontrol kabiliyeti ile bunların sürekliliğini teminat altına altına alan bir ağın tesis edilip edilmediğinin belirlemek  için üretim alanı analizi yapılır.

Alakalı belgelendirme şartlarının öngördüğü tetkik  ve deneyler yapılır

Muayene ve deney neticeleri üretim alanı analizi sonucunun uygun olması durumunda, geçerlilik süresi bir sene olan TSE Kritere Uygunluk Belgesi verilir.

 

TSE Belgesi yenileme ve ara inceleme işlemlerinde ise, Ara incelemeler senede bir kez üretim alanında mevcut  ağın, ürün kalite inceleme ağının ve olması gereken rutin testlerin izlenip analiz edilmesiyle uygulanır. Bu senelik izlenimlerde ve incelemelerde aksaklık yoksa belgenin geçerliliği bir sene daha uzatılır. Noksanlar izlenirse, noksanlar inceleme tutanağına geçirilir ve noksanların giderilmesi için süre verilir. Bu süre dahilinde noksanlıklar tamamlanmaz ise belgenin geçerliliği iptal edilir.

 

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

 

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, çeşitli işlerle meşgul olan firmaların yaptıkları iş ve hizmetin yeterliliğinin standartlara uygun olarak düzenlenmesi, etkinleştirilmesi ve analiz edilmesidir. Başka bir deyişle tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren ve geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi denetimleri, belgelendirilmek istediğiniz standardın son revizyonu ile birlikte hizmet sahasının uygunluğu (metrekare, yükseklik, topraklama, elektrik tesisat ölçüm raporları), iş sağlığı ve güvenliği, işyeri sigorta poliçesi, müşteri memnuniyeti, şirkete ait araç bilgileri, kalibrasyon ve doğrulama bilgileri, çalışanların özlük dosyası, yasal mevzuatlar gibi hususların incelenmesi ile gerçekleşir.


TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİN FAYDALARI NELERDİR ?

Hizmetin kalite bakımından gelişmesine yardımcı olur.

Maliyeti düşürür, verimlilik artar.

Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.

Müşteri fiyat yönünden korunur.

Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar.

Verilen hizmetin kalitesi artar.

Hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.

İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır.

Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.

 

TSE Hizmet Yeterlilik Belgeli firmaların pazar payı genişler, prestiji artar ve rakipleri arasında daha çok öne çıkar. Bu belge ile tüketiciye iletilecek hizmetlerin standartlara uygunluğunu ve yeterliliklerini gösterir.

 

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGE ALMA SÜRECİ NASIL OLMAKTADIR?

 

Öncelikle başvuru yapan işletmelerin öncelikle standardını öğrenip ona göre detaylı inceleme ile standardın şartları karşılayıp karşılamadığına bakılır. Hizmetin girdisinden son çıktısına kadar süreç akışlarının belirli bir standartta ve kalitede olması sağlanır. İşletmede çalışan personelin eğitim bilgileri, mesleki yeterlilikleri kontrol edilir. Standardın istediklerine dair bir liste oluşturulur ve işletme ile paylaşılır. Standardın belirlediği kalite kontroller gerçekleştirilir. Sonuçlar kayıt altına alınır ve geriye dönük izlenebilirliği sağlanır. Periyodik kontroller ve testlerin yapılması sağlanır.

Belgeyi talep eden kuruluşta yapılacak tüm iş ve işlemler tarafımızca analiz edildikten sonra, TSE denetimine hazır hale getirilir. Belge almayı talep eden kuruluş TSE denetçi veya denetçileri tarafından standarttaki maddelere göre analize tabi tutulur. Ve denetimde uygunsuzluk çıkmaması durumunda belgelenme işlemi gerçekleşir. Hizmet üreten sektörlerde, işyeri kurum veya kuruluşların verdiği hizmetin yeterliliğini gösteren ilgili Türk Standardı Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akredite edilen ile geçerliliği 1 yıl olan belgedir.Geçerlilik süresi bittiği tarihten veya TSE hizmet yeterlilik belgesi süresi bitmeden 2-3 hafta önce TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi yenileme işlemi için TSE Hizmet Yeterlilik Belge yenileme müracaatı yapılır. TSE hizmet yeterlilik belgeniz üzerindeki bilgilerde (Unvan-Adres) ve belge kapsamında herhangi bir değişiklik olmaması halinde ara kontrol başvurusu yapılarak TSE Hizmet yeterlilik belgesi yenileme işlemi gerçekleştirilir. Ara kontrol başvurusu için TSE (Türk Standartları Enstitüsü) kurumuna müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Hizmet Yeterlilik Belgenizin son geçerlilik tarihi bitiminde belgeniz askıya alınır. Askı süresi 3 ay olup askı süresi sonunda mevcut TSE Hizmet Yeterlilik Belgeniz iptal ve sözleşmeniz fes edilir.

 


TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ALABİLEN FİRMALAR 

 • Otomobil servisleri, beyaz eşya servisleri, elektronik eşya servisleri vb.
 • Kamu hizmetlerini ve ihale yapan ve yapmaya çalışan firmalar
 • Yemek, güvenlik, temizlik, çamaşır yıkama, peyzaj, ilaçlama vb. hizmeti veren firmalar
 • Güvenlik tehdidi taşıması sebebiyle legal mecburiyeti olan firmalar
 • Lokanta, fırın, fotoğraf stüdyoları vb.

 

TSE ÜRÜN BELGELENDİRME

 

TSE Ürün Belgesi, ülkemizde üreticilerin ürettiği ürün veya ürünlerin Türk standardına uygunluğunu gösteren belgedir. Bu standart, belgelendirme kuruluşlarının, üçüncü taraf belgelendirme sistemlerini tutarlı ve güvenilir bir şekilde çalıştırabilmelerini ve böylece bunların ulusal ve uluslararası temelde kabullerini kolaylaştırmak ve bu suretle uluslararası ticareti geliştirmeleri için gerekli kuralları belirler. Bu standartta kapsanan kurallar, her şeyden önce, ürün belgelendirme sistemi çalıştıran kuruluşlar için genel kriter olarak kabul edilmesi amacı ile yazılmıştır. Ürün belgelendirme denetimi ile üretilen ürünün standarda ve diğer norm dokümanlara uygunluğu ile güvence altına almak ve sürekliliğini sağlamak hedeflenmektedir. Standartta kapsanan kurallar, ürün belgelendirme sistemi ile genel kriterler olarak kabul edilmektedir. Ürünün ilgili standardı ve diğer norm dokümanlara uygunluğun ifadesi uygunluk belgesi ve ürün markası ile olmaktadır.TSE ÜRÜN BELGELENDİRME SÜRECİ

TSE ürün belgelendirme programı ile firmalar, ürettiği ürünlerin ilgili standartlara uygun olduğunu gösterebilmektedir. Belgelendirme sürecini başarıyla tamamlayan firmalar, söz konusu ürünleriyle ilgili Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi almaya hak kazanmaktadır.Yerinde Üretim İncelemesi

TSE den görevli teknik uzmanların işletmeye gelerek yerinde üretim incelemesi yapmasıdır. Hedeflenen üretim, kalite kontrol ve donanımın incelenmesi, imkanlar açısından yeterliliğinin denetlenmesidir. Üretim yeri incelemelerinde can ve mal güvenliğini doğrudan etkileyen uygunsuzluklar tespit edilmesi halinde numune alınmazStandart Detayı Numune Alma

Muayene ve deney için ihtiyaç duyulan miktarda numune alınmasıdır. Numune alma, belirlenmiş şartlarda ve standarda uygun olarak yapılmaktadır. Numune ve varsa şahit numuneler üzerindeki işaretleme ve etiketler hiçbir şekilde bozulmadan ve numune zarar görmeden muhafazası belirlenen laboratuvarlara teslim edilme yükümlülüğü Başvuru Sahibine aittir.

 

Muayene ve Deney

Muayene ve deney yeterliliği kabul edilmiş laboratuvarlar tarafından yapılmaktadır. Standartta belirtilen teknik yöntemlerle muayene ve deneyler önce yapılır sonra da yaptırılır.Ürün ve Ambalajın İşaretlenmesi

İşletme TSE belgesi aldığında TSE markasını kullanma hakkı elde edecektir. Belge Sahibi, TSE belgesi ve kullanma hakkını aldığı ilgili TSE Markasını, belge üzerinde yazılı üretim yerinde ürettiği ürünleri için kullanacaktır.Değerlendirme

Belgelendirme başvurusu ürüne ait üretim yeri incelemesi, deneylere ait sonuçlar ve raporlar ilgili belgelendirme birimlerince incelenecektir. Bu değerlendirme sonucu ile birlikte karara bağlanmak üzere belgelendirme komisyonuna sunulacaktır.Sözleşme İmzalanması ve Belge Düzenlenmesi

Belgelendirme komisyonu tarafından olumlu sonuç ile dönen düzenlemeler başvuru sahibine bildirilerek sözleşme yapmak üzere davet yapılır. Başvuru Sahibi veya yetkili temsilcisi ile düzenlenen belge ve varsa kullanma hakkı verilen TSE Markalarından biriyle ilgili olarak Sözleşme imzalanır. Başvuru sahibi; belge ve belge ile ilişkilendirilmiş TSE markasını kullanma hakkı kazanır.Bu program sonunda alınacak belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Firmalar, bu süre sonucunda belgelerini yenilemek için gerekli işlemleri yapmak zorundadır. Yenileme işlemleri ile ilgili hükümler, TSE Belgelendirme Yönergesi Madde 22’de belirtilmiştir.TSE standartları üretilen herhangi bir ürün için minimum koşulları belirler. Bu standardın üzerinde bir proses tasarımı işletmelerin kendi tercihi olacaktır. Ancak TSE standartları bir prosesin nasıl tasarlanması gerektiğini de içeren oldukça teknik dökümanlardır. TSE belgelendirmesi sırasında işletmenin faaliyet konusunda uygun denetçi seçilir. Bu denetçi standart maddelerine göre muayene ve deney faaliyetlerini, prosesin gereklerini denetler. Bulduğu somut delillere göre raporunu hazırlar. Elde ettiği verileri raporuna aktarır. Uygunsuzluklarla ilgili notlarda bu raporda yer alır. Uygunsuzluklar konusunda TSE laboratuarları ya da akredite laboratuarlarda yapılan ürün testleri geçerli olur.

 


TSE Belgelendirmesi Başvurusu sırasında gerekli evraklar;

 • Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
 • Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
 • Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
 • Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
 • TSE Belgelendirmesi başvuru formu
 • Avans Dekontu

 

TSE ürün belgelendirme sürecine dahil olmak için bazı başvuru evrakları, yerine getirilmesi gereken birtakım esaslar ve belgelendirme şartları bulunmaktadır. Bu bağlamda, firmaların bu süreçte bazı eğitimler alması ve mutlaka bir danışmanlık firması ile beraber çalışması tavsiye edilmektedir. Başvuru sürecinde yardımcı olduğumuz konular aşağıda maddeler halinde sıraladık. Bu konuda detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 

 • Başvuru Formunun Doldurulması
 • İlgili Standarda Karar Verilmesi
 • Ürün Marka Tescil İşlemleri
 • İstenilen Evrakların Tarafımıza ulaştırılması
 • TSE’ye Başvuru Süreci
 • ISO 9001:2015 Sisteminin Kurulması ve Sürdürülmesi
 • Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması ve Sürdürülmesi
 • Laboratuvar Koşullarının Oluşturulması
 • Teknik Birim ile Organizasyon Yapılması ve Sürdürülmesi
 • İş Güvenliği Sistemi ve Sürdürülmesi
 • TSE Portal İşlemlerinin Tamamlanması
 • İç Tetkik ve YGG Süreçlerinin Tamamlanması
 • Denetimin TSE Tarafından Gerçekleştirilmesi
 • Çıkan Uygunsuzlukların Giderilmesi

 

TSE BELGESİ NEDİR?

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanan standartlara uygunluğu gösteren belgedir. TSE Belgeleri ürün belgelendirme, sistem belgelendirme, personel belgelendirme ve helal belgelendirme gibi birçok hizmet sonucunda verilmektedir.

TSE belgesi ile ilgili ihtiyacınız doğrultusunda ya da aklınıza takılan soru oluştuğunda sizlere yardımcı olmaktayız.  Uzman ve deneyimli kadrosuyla En Kalite Danışmanlık olarak TSE ile iş ve işlemlerinizi daha hızlı ve kolay bir şekilde çözümlemekteyiz.

Üretici  ve ithalatçı firmalar, tüketiciler için ürettikleri ürünleri yönetmelikte ekte yer alan bazı kullanılmamış mallar için garanti belgesi almak zorundadır.  Garanti belgesi ile tüketiciler satın almış oldukları ürünlerde meydana gelebilecek arızalarla ilgili 2 yıl boyunca değiştirme, tamir gibi taahhütler almaktadır üreticilerden.

 

Garanti Belgesi kalite belgesi değildir. Garanti belgesiyle tüketiciler üreticinin satış sonrası servis ağının organizasyonuna sahip olduğunu bilmektedir. Tüketici satın almış olduğu ürünün kullanım kılavuzunun hazırlanmış olduğunu anlayıp, herhangi bir arıza durumunda ise 2 yıl boyunca ücretsiz onarım hakkına sahip olduğunu bilmektedir.

 

Garanti süresi malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. Malın arızalanması durumda tamirde geçen süre garanti belgesine eklenir. Garanti Belgesinde bulunması gereken bilgiler ise şöyledir;

· Üretici veya ithalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi

· Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi

· Fatura tarih ve sayısı,

· Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası

· Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

· Garanti süresi

· Azami tamir süresi

· Bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,

· Kanunun 11. Maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,

· Kullanım hatalarına ilişkin bilgi

· Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,

· Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar .

 

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince satış sonrası hizmet verilmesi zorunlu olan tüketici ürünlerin kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ve satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlendiğini gösteren belgedir.

 

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi; yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi ifade eder. Yönetmelik gereğince üretici veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede yer alan mallar ile herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonları tarafından yürütülen hizmetleri kapsar.

 

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin dayanağını  7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58 inci ve 84 üncü maddeleri oluşturmaktadır.

 

 

EN KALİTE DANIŞMANLIK OLARAK SATIŞ SONRASI HYB DANIŞMANLIĞINDA

Üretici veya ithalatçı ile Teklif talep sözleşme

Yönetmeliğin ekli listesinde geçen ürün ve servis sayısının belirlenmesi

Servis istasyonları ile sözleşmeler (Yönetmeliğin ekli listesinde yer alan ancak servis istasyonu gerekmeyen mallar için satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi düzenlenmez)

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine yönelik başvurular

Bakanlığın internet sayfasında, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanma işlemleri

Genel Müdürlükçe, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi verilmesi

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi iki yıldır.

Belgenin geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi zorunludur.

NOT: Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.

 

 

SERVİS İSTASYONLARI GEREKLİLİKLERİ

Üretici veya ithalatçılar, ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadır.

Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.

 

TSE ÜRÜN BELGELENDİRME NEDİR?

 

Ülkemizde üreticilerin ürettiği ürün veya ürünlerin Türk standardına uygunluğunu gösteren belgedir. Ürün belgelendirme denetimi ile üretilen ürünün standarda ve diğer norm dokümanlara uygunluğu ile güvence altına almak ve sürekliliğini sağlamak hedeflenmektedir. Ürün belgelendirme denetimi ile ürün ilk deneyini kalite sistemlerinin denetimi ile birlikte periyodik şekilde denetlenmesidir. Standartta kapsanan kurallar ürün belgelendirme sistemi ile genel kriterler olarak kabul edilmektedir. Ürünün ilgili standardı ve diğer norm dokümanlara uygunluğun ifadesi uygunluk belgesi ve ürün markası ile olmaktadır. Ürünün proses, iş güvenliği, kalite ve çevre süreçleri ile teknik hususlar ile denetlenmesidir. Standartta yazan kurallar ürün belgelendirme ile genel kriter olarak kabul edilmektedir.  

 

EN KALİTE DANIŞMANLIK FİRMASI OLARAK ÜRÜN BELGELENDİRME DE FİRMALARIMIZA  NASIL DESTEK OLMAKTAYIZ?

 • Başvuru Formunun Doldurulması
 • İlgili Standarda Karar Verilmesi
 • Ürün Marka Tescil İşlemleri
 • İstenilen Evrakların Tarafımıza ulaştırılması
 • TSE ye başvuru süreci
 • ISO 9001:2015 Sisteminin kurulması ve sürdürülmesi
 • Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması ve sürdürülmesi
 • Laboratuvar koşullarının oluşturulması
 • Teknik Birim ile organizasyon yapılması ve sürdürülmesi
 • İş güvenliği sistemi ve sürdürülmesi
 • TSE portal işlemlerinin tamamlanması
 • İç tetkik ve YGG süreçlerinin tamamlanması
 • Denetimin  TSE tarafından gerçekleştirilmesi
 • Çıkan uygunsuzlukların giderilmesi.

 

ÜRÜN BELGELENDİRMENİN FAYDALARI

Ürün güvenilirliğini arttırma

Pazar payını arttırma

Müşteri güveni

Sürekli iyileştirmeye katkı

Güvenilirlik

Geçerlilik

Kalite kontrol maliyetlerinde azalma

Güvenli ürün kullanım rahatlığı

Rekabette öne geçme

 

TSE ÜRÜN BELGELENDİRME GENEL SÜRECİ

Yerinde Üretim İncelemesi

TSE den görevli teknik uzmanların işletmeye gelerek yerinde üretim incelemesi yapması. Hedeflenen üretim kalite kontrol ve donanımın incelenmesi, imkanlar açısından yeterliliğinin denetlenmesidir.

 

Standart Detayı Numune Alma

Muayene ve deney için ihtiyaç duyulan miktarda numune alınmasıdır. Numune alma belirlenmiş şartlarda ve standarda uygun olarak yapılmaktadır.

 

Muayene ve Deney

Muayene ve deney yeterliliği kabul edilmiş laboratuarlar tarafından yapılmaktadır.  Standartta belirtilen teknik yöntemlerle muayene ve deneyler önce yapılır sonra da yaptırılır.

 

Ürün ve Ambalajın İşaretlenmesi

İşletme TSE belgesi aldığında TSE markasını kullanma hakkı elde edecektir. Belge üzerinde üretim yerinde  İlgili ürün için kullanacaktır.

 

Değerlendirme Kurul

Belgelendirme başvurusu ürüne ait üretim yeri incelemesi, deneylere ait sonuçlar ve raporlar ilgili belgelendirme birimlerince incelenecektir. Bu değerlendirme sonucu ile birlikte karara bağlanmak üzere belgelendirme komisyonuna sunulacaktır. 

 

Sözleşme imzalanması ve Belge Düzenlenmesi

Belgelendirme komisyonu tarafından olumlu sonuç ile dönen düzenlemeler başvuru sahibine bildirilerek sözleşme yapmak üzere davet yapılır. Başvuru sahibi; belge ve belge ile ilişkilendirilmiş TSE markasını kullanma hakkı kazanır.

 

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ (HYB)  NEDİR?

 

TSE HYB çeşitli işlerle meşgul olan firmaların yaptıkları iş ve hizmetin yeterliliğinin standartlara uygun olarak düzenlenmesi, etkinleştirilmesi ve analiz edilmesidir. Başka bir deyişle hizmetin yeterli olduğunun TSE denetimince uygun görülüp belgelenmesidir.

 

TSE HYB denetimleri belgelendirilmek istediğiniz standardın son revizyonu ile birlikte hizmet sahasının uygunluğu (metrekare, yükseklik, topraklama, elektrik tesisat ölçüm raporları), iş sağlığı ve güvenliği, işyeri sigorta poliçesi, müşteri memnuniyeti , şirkete ait araç bilgileri, kalibrasyon ve doğrulama bilgileri, çalışanların özlük dosyası, yasal mevzuatlar gibi hususların incelendiği şekilde denetlenir.

 

TSE HYB geçerliliği 3 yıl olan ve her yıl da gözlem denetimlerinin yapıldığı belgelerdir. TSE HYB belgeli firmaların pazar payı genişler, prestiji artar ve rakipleri arasında daha çok öne çıkar. Bu belge ile tüketiciye iletilecek hizmetlerin standartlara uygunluğunu, olanak ve yeterliliklerini gösterir.

 

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINABİLİR?

 

Hizmet Yeterlilik Belgesi alma ihtiyacı doğduğunda ve aklınıza takılan sorularda sizlere En Kalite Danışmanlık olarak yardımcı olmak isteriz.  Bizlere başvuru yapan işletmelerin öncelikle standardını öğrenip ona göre detaylı inceleme ile standardın şartları karşılayıp karşılamadığına bakılır. Hizmetin girdisinden son çıktısına kadarsüreç akışlarının belirli bir standartta ve kalitede olması sağlanır. İşletmede çalışan personelin eğitim bilgileri, mesleki yeterlilikleri kontrol edilir. Standardın istediklerine dair liste oluşturulur ve işletme ile paylaşılır. Standardın belirlediği kalite kontrolleri gerçekleşir. Kalite kontrolleri Kalite Yönetim sistemiyle kayıt altına alınır. Geriye dönük izlenebirliği sağlanır. Periyodik kontroller ve testlerin yapılması sağlanır.

 

Belgeyi talep eden kuruluşta yapılacak tüm iş ve işlemler tarafımızca analiz edildikten sonra, TSE denetimine hazır hale getirilir. Belge almayı talep eden kuruluş TSE denetçi veya denetçileri tarafından standarttaki maddelere göre analize tabi tutulur. Ve denetimde uygunsuzluk çıkmaması durumunda belgelenme işlemi gerçekleşir. Hizmet üreten sektörlerde, işyeri kurum veya kuruluşların verdiği hizmetin yeterliliğini gösteren ilgili Türk Standardı Enstitü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akredite edilen ile geçerliliği bir yıl olan belgedir.

 

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ YARARLARI NELERDİR?

 • Hizmetin kalite bakımından gelişmesine yardımcı olur.
 • Maliyeti düşürür, verimlilik artar.
 • Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • Müşteri fiyat yönünden korunur.
 • Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar.
 • Verilen hizmetin kalitesi artar.
 • Hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.
 • İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır.
 • Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.

 

TSE HYB ALABİLEN FİRMALAR

 • Otomobil servisleri, beyaz eşya servisleri, elektronik eşya servisleri, bilgisayar
 • Kamu hizmetlerini ve ihale yapan ve yapmaya çalışan firmalar
 • Yemek, güvenlik, temizlik, çamaşır yıkama, peyzaj, ilaçlama v.b hizmeti veren firmalar
 • Güvenlik tehdidi taşıması sebebiyle legal mecburiyeti olan firmalar
 • Lpg-Cng dönüşüm ve ikmal istasyonları
 • Lokanta, fırın, fotoğraf stüdyoları vb.

 

TS 1445 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) – Taşıma Kuralları

TS 1446 Sıvılaştırılmış Petrol Gazlarının (LPG)- Depolama Kuralları

TS 1449 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-Doldurma ve Boşaltma Kuralları

TS 4156 Yangın Önleme – Umumi Yerlerde – Gruplandırma, Ekipman ve Sistemler – Genel

TS 4641 Balıkları Dondurarak Muhafaza Kuralları

TS 6914 Gıda Maddeleri İmal Eden, Hazırlayan, Depolayan ve Satan Yerler İçin Genel Kurallar

TS 6915 Konaklama Tesisleri – Genel Kurallar

TS 7035 Bakkal Dükkanları için Genel Kurallar

TS 7036 İş Yerleri – Lokantalar-Genel Kurallar

TS 7037 İşyerleri – Kasap Dükkanları, Toptancı Kasap Dükkanları ve Market Et Reyonları-Genel Kurallar

TS 7038 İş Yerleri – Yenilebilir Su Ürünlerinin Satışını Yapan Yerler İçin Genel Kurallar

TS 7039 İş Yerleri – Sakatat Satışı Yapan Yerler – Genel Kurallar

TS 7040 İş Yerleri – Pide, Lahmacun ve Pizza Salonları – Sınıflandırma ve Genel Kurallar

TS 7097 İş Yerleri – Simit Ve Galeta Fırınları İçin Kurallar

TS 7098 İş yerleri – Kahvehane, Kıraathane, Çay Ocakları – Sınıflandırma – Genel Kurallar

TS 7244 İş Yerleri – Kafeteryalar – Genel Kurallar

TS 7281 İş Yerleri – Pastaneler-Sınıflandırma – Genel Kurallar

TS 7282 İş Yerleri – Ekmek ve Benzeri Unlu Mamulleri İmal Eden Fırınlar-Genel Kurallar

TS 7372 İş Yerleri – Gazinolar – Genel Kurallar

TS 7695 Odun Satış Depoları ile İlgili Genel Kurallar

TS 7850 Türk Hamamları – Genel Kurallar

TS 7890  Ekmek Satış Hizmetleri – Genel Kurallar

TS 7891 İş yerleri – Kuaför ve Berber Salonları – Genel Kurallar

TS 8357 İş yerleri – Halka veya Müşterilere Açık Tuvaletler – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar

TS 8358 İş Yerleri – Ev, İşyeri ve Yerleşim Alanlarındaki Zararlılar (Haşereler) İle Mücadele Hizmetleri İçin Kurallar

TS 8359 İş Yerleri – Kümes ve Av Hayvanları Eti Satış Yerleri – Genel Kurallar

TS 8399 Açık ve Kapalı Taksi Durakları İle İlgili Genel Kurallar

TS 8400 İş Yerleri – Büfeler – Genel kurallar

TS 8401 İş Yerleri – Güzellik Salonları-Genel Kurallar

TS 8402 Manikür, Pedikür ve Ağda Salonlarının Sınıflandırılması ve Özellikleri

TS 8467 İş Yerleri – Diskotek ve kokteyl salonları – Sınıflandırma – Özellikler

TS 8468 İş Yerleri – Bar ve pavyonlar – Sınıflandırma – Özellikler

TS 8480 Süpermarketler – Genel kurallar

TS 8516 Tamir ve Bakım Servisleri – Motorlu Taşıt Kaportaları İçin – Kurallar

TS 8517 Özel Servisler – Oto Elektrik Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

TS 8600 Salonlar Düğün Salonları-Sınıflandırma-ve Genel Kurallar

TS 8721 Veteriner Muayenehaneleri ve Poliklinikleri – Genel Kurallar

TS 8799 Özel Servisler – Oto Boyahaneleri İçin Kurallar

TS 8901 İş Yerleri – Hamburger Satış Yerleri İçin Genel Kurallar

TS 8902 İş Yerleri – Tavernalar – Genel Kurallar

TS 8985 İş Yerleri – Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları – Genel Kurallar

TS 8986 Motorlu Araç Tamirhaneleri İçin Sınıflandırma ve Kurallar

TS 9043 İş Yerleri – Hayvan Satış Yeri- Genel Kurallar

TS 9047 Tamir ve Bakım Servisleri – Motorlu Taşıt Lastikleri İçin – Kurallar

TS 9048 Soğuk Hava Depoları- Genel Kurallar

TS 9049 İş Yerleri – Yufka İmal Yerleri – Genel Kurallar

TS 9173 İş Yerleri – Kuru Temizleme Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

TS 9261 İş yerleri – Halı ve Kilim Temizleme Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

TS 9262 Açık Hava Gazinoları – Sınıflandırma ve Özellikler

TS 9300 İş Yerleri-Reklam Hizmeti Veren Yerler için Kurallar

TS 9433 İş Yerleri – Hızlı Yemek Servisi Yapan Yerler – Genel Kurallar

TS 9434 Araç Radyatör Tamirhaneleri – Sınıflandırma ve Genel Kurallar

TS 9435 Tamir ve Bakım Servisleri – Motorlu Taşıt Lastik Kaplama Hizmetleri İçin – Kurallar

TS 9517 İş Yerleri – Kuruyemiş Satış Yerleri İçin Genel Kurallar

TS 9518 İlköğretim Okulları-Fiziki Yerleşim-Genel Kurallar

TS 9591 Bitkisel Sıvı Yağ Fabrikaları için Kurallar

TS 9672 Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar Ön Düzen Geometrisi ve Tekerlek Balans Ayarları için-Kurallar ve Sınıflandırma

TS 9674 İş Yerleri – Motorlu Taşıt Sürücü Kursları İçin Genel Kurallar

TS 9881 Araç Park Yerleri İçin Kurallar

TS 10079 Yetkili Servisler – Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikle ve/veya Gazla Çalışan Alet veya Cihazlar – Kurallar

TS 10080 Sabit Pazar Yerleri-Genel Kurallar

TS 10081 Semt Pazarları -Genel Kurallar

TS 10082 İş Yerleri – Konaklama Tesisleri – Turizm Belgesi Olan Oteller – Sınıflandırma – Genel ve Özel Kurallar

TS 10347 İş Yerleri- Çocuklara Kreş ve Gündüz Bakım Evi Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

TS 10386 İş Yerleri – Kaynak Suyu Dolum Tesisleri için Kurallar

TS 10492 Okullar – Orta öğretim – Genel Kurallar

TS 10722 İş Yerleri- Ev Süs Hayvanları Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS 10723 Halı Kaplı Futbol Sahaları – Genel Kurallar

TS 10782 İş Yerleri-Kuruyemiş İşleme Tesisleri-Genel Kurallar

TS 10836 İş Yerleri-Et Ürünleri İmal Yerleri-Genel Kurallar

TS 10871 İş yerleri- Tenis Sahaları İçin Kurallar

TS 10956 Yetkili servisler – Elektronik Cihazlar – Görüntü ve/veya Ses Cihazları İçin – Kurallar

TS 11074 Jimnastik salonları – Genel Özellikleri

TS 11075 İş Yerleri – Oto Alım – Satım Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 11076 Kesim tesisleri – Kasaplık kanatlı hayvanlar için – Genel kurallar

TS 11077 İş Yerleri- Süt Ürünleri İmal Yerleri- Genel Kurallar

TS 11078 İş Yerleri-Mermer Atölyeleri-Genel Kurallar

TS 11138 İş Yerleri – İşkembeciler – Genel Kurallar

TS 11173 İş Yerleri – Baharat İşleme Yerleri-Genel Kurallar

TS 11229 İş Yerleri – Ayak Giyecekleri Tamiri Yapan – Genel Kurallar

TS 11255 Mobilya İmal Yerleri-Seri İmalat- Genel Kurallar

TS 11256 İş Yerleri – Basketbol ve Voleybol Sahaları İçin Hizmet Veren – Genel Kurallar

TS 11282 Süs Bitkileri – İç Mekanlarda Kullanılan-Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS 11329 Fotoğraf Stüdyosu-Genel Kurallar

TS 11371 İş Yerleri – Şehiriçi ve/veya Şehirlerarası Ev Eşyası Nakliyatı Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 11400 İş Yerleri – Huzurevleri İçin Genel Kurallar

TS 11497 İş Yerleri – Çamaşır Yıkama Yerleri – Genel Kurallar

TS 11498 Öğrenci Yurtları-Yüksek Öğrenim İçin-Genel Kurallar

TS 11524 Konfeksiyon İmal Yerleri- Genel Kurallar

TS 11526 Oto Temizleme- Yıkama ve Yağlama Yerleri- Genel Kurallar

TS 11592 Taksi Durakları ve Taksi İşletmeciliği – Genel Kurallar

TS 11593 Dolmuş Minibüs Durakları ve Dolmuş Minibüs İşletmeciliği – Genel Kurallar

TS 11594 Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği – Terminal Hizmeti Olan – Genel Kurallar

TS 11595 İş Yerleri – Karayoluyla Eşya Nakliye Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 11642 Karayolları Kenarında Yapılan Dinlenme Tesisleri-Genel Kurallar

TS 11643 İş Yerleri – İçme Suyu Satışı Yapan – Genel Kurallar

TS 11670 Bakliyat ve Hububat Ambalajlama Yerleri- Genel Kurallar

TS 11671 İş Yerleri – Döner İmal Yerleri-Genel Kurallar

TS 11688 İş Yerleri – Turşu Üretim Tesisleri-Genel Kurallar

TS 11689 İş Yerleri – Zeytin Salamurahaneleri – Genel Kurallar

TS 11816 Emlak Müşavirliği Hizmetleri – Genel Kurallar

TS 11827 İş Yerleri – Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

TS 11847 Özel Dershaneler-Genel Kurallar

TS 11848 Kuyumculuk Hizmetleri-Genel Kurallar

TS 11855 Ecza Depoları-Genel Kurallar

TS 11861 Halı Mağazaları-Genel Kurallar

TS 11875 Hipermarketler – Genel Kurallar

TS 11893 Elektrik Malzemeleri Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS 11894 Matbaacılık Hizmetleri-Genel Kurallar

TS 11913 Optik Mağazaları – Genel Kurallar

TS 11921 Yetkili Servisler – Motosikletler İçin Kurallar

TS 11924 Yangın Önleme – Okullarda (İlk, Orta ve Yüksek Öğretim) – Genel Kurallar

TS 11939 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)- İkmal İstasyonu- Karayolu Taşıtları İçin- Emniyet Kuralları

TS 11947 Yangın Önleme – Yapıları Isıtma Merkezlerinde

TS 11953 Özel Servisler-Araç Motorları Ayar Yerleri İçin Kurallar

TS 11954 Özel Servisler – Taşıtlar – Motor Yenileme Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

TS 11964 Tamir ve Bakım Servisleri-Dizel Motor Yakıt Pompası ve Enjektör Ayar Yerleri-Kurallar

TS 11968 Tamir ve Bakım Servisleri – Şaft Dengeleme (Balans) Ayar ve Tamir Yeri – Genel Kurallar

TS 11969 Tamir ve Bakım Yerleri – Oto Döşeme – Genel Kurallar

TS 11972 Yat Turizmi İşletmeciliği – Genel Kurallar

TS 12040 İş Yerleri-Akümülatör Satış ve Servis Yerleri-Genel Kurallar

TS 12047 Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin-Kurallar

TS 12048 Toplantı Hazırlama – Genel Kurul-Genel Kurallar

TS 12104 Satış Mağazaları – Deri ve Suni Deri Giyim Eşyası İçin – Genel Kurallar

TS 12125 Yetkili Servisler – Fotokopi Makinaları-Kurallar

TS 12134 Yetkili Servisler – GSM Cep Telefonları ve Aksesuarları/Donanımları İçin Kurallar

TS 12162 Yetkili Servisler – Optik Tarayıcı ve Barkod Okuyucular – Kurallar

TS 12225 İş Yerleri – Sert PVC’den Kapı veya Pencere Sistemleri İmal Yerleri- Genel Kurallar

TS 12226 Yetkili Servisler – Elektrik Sayaçları, Su Sayaçları ve Akaryakıt ve Gaz Sayaçları İçin – Kurallar

TS 12255 Yetkili Servisler – Asansörler İçin – Kurallar

TS 12256 İş Yerleri – Tesviyecilik Atölyeleri – Genel Kurallar

TS 12257 Öğrenci ve Personel Taşıma Hizmetleri- Genel Kurallar

TS 12312 Dayanıklı Tüketim Malları Satış Mağazaları – Genel Kurallar

TS 12355 Yetkili Servisler – Kat Kaloriferleri ve Kombiler-Kurallar

TS 12416 Büyük Tüketim Toptancı Halleri-Genel Kurallar

TS 12417 Büyük Tüketim Toptancı Halleri-Yaş Sebze ve Meyve-Et ve Tavuk Eti-Su Ürünleri-Kuru Gıda İçin-Genel Kurallar

TS 12420 Yetkili Servisler – Basınçlı Kaplar ve Tanklar için Kurallar

TS 12425 Yetkili Servisler – Matbaa Makinaları İçin – Kurallar

TS 12426 Yetkili Servisler – Tıbbi Cihazlar – Kurallar

TS 12427 Yetkili Servisler – Oyun, Spor ve Av Amaçlı Alet ve Makinalar – Kurallar

TS 12486 Mobilya ve Aksesuar Mobilyaları Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS 12487 Yetkili Servisler – Mobilyalar – Kurallar

TS 12488 Özel Bilgisayar Dershaneleri – Genel Kurallar

TS 12498 Yetkili Servisler – Bilgisayar ve Çevre Birimleri – Kurallar

TS 12510 Yetkili Servisler – İnşaat ve Kazı Makinaları İçin – Kurallar

TS 12512 Yetkili Servisler – Çocuk Arabası, Puseti ve Oto Koltukları İçin-Kurallar

TS EN 12522-1 Taşınma Eşyası Taşıma Hizmetleri – Özel Şahıslara Verilen – Bölüm 1: Hizmet Özellikleri

TS EN 12522-2 Taşınma Eşyası Taşıma Hizmetleri – Özel Şahıslara Verilen – Bölüm 2: Hizmet Şartları

TS 12524 İş Yerleri- Temizlik Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar

TS 12531 Yetkili Servisler – Toprak İşleme Ekipmanları için – Kurallar

TS 12533 Yetkili Servisler – Tarım Alet ve Makinaları-Hasat ve Harman Makinaları İçin-Kurallar

TS 12534 Yetkili Servisler–Tarım Alet ve Makinaları-Ekim, Dikim ve Gübreleme Makinaları -Kurallar

TS 12539 Yetkili Servisler – Sanayi Amaçlı Ağaç İşleme Makinaları İçin Kurallar

TS 12540 Yetkili Servisler – Güvenlik sistemlerinde kullanılan cihazlar için – Kurallar

TS 12541 Elektrik İç Tesisatı Montaj, Bakım ve Onarımını Yapan İş Yerleri Genel Kurallar

TS 12558 Yetkili Servisler – Ahşap, metal ve/veya PVC kapı ve pencere sistemleri için kurallar

TS 12559 Yetkili Servisler – Engellilerin Kullandığı Teknik Yardım Araçları İçin-Kurallar

TS 12578 Yetkili Servisler – Kaldırma ve Taşıma Makineleri – Kurallar

TS 12600 Yetkili Servisler – Hayvancılıkta Kullanılan Makinalar – Kurallar

TS 12608 Ayakkabı Satış Yerleri –Genel Kurallar

TS 12612 İş Yerleri – Motorlu Taşıt Yetkili Yedek Parça Satış Yerleri İçin Kurallar

TS 12643 Yetkili Servisler – Kesintisiz Güç Kaynakları İçin – Kurallar

TS 12650 Yetkili Servisler – İçten Yanmalı Motorlar Tarafından Tahrik Edilen Jeneratörler- Kurallar

TS 12652  İş yerleri – Araç Kiralama Hizmeti Veren – Genel Kurallar

TS 12658 Yetkili Servisler – Tarım Alet ve Makinaları –Taşıma ve Ulaştırma Ekipmanları İçin Kurallar

TS 12659 Yetkili Servisler – Bitki Koruma Ekipmanı – Kurallar

TS 12663 Akaryakıt Satış ve/veya Akaryakıt Satış ve Servis Yerleri – Genel Kurallar

TS 12664-1 Karayolu Taşıtları Yakıt Sistemlerinin, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Kullanımı İçin Dönüşümünü Yapan Yerler – Genel Kurallar

TS 12664-2 İş Yerleri – Karayolu Taşıtları Yakma Sistemlerinin, Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) ve Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Kullanımı İçin Dönüşümünü Yapan Yerler İçin Kurallar

TS 12669 İşyerleri – Kasaplık Hayvanlar Kesim Yerleri (Mezbahalar) – Sınıflandırma – Genel Kurallar

TS 12676 Yetkili Servisler – Kazanlar ve Isı Değiştiriciler (Eşanjörler) İçin – Kurallar

TS 12681 Yetkili Servisler – Karayolu taşıtları – Özel Amaçlı Taşıtlar İçin Kurallar

TS 12683 Yetkili Servisler – Tekstil ve Konfeksiyon Makineleri İçin – Kurallar

TS 12684 Yetkili Servisler – Ambalajlama, Etiketleme ve Dolum Makinaları İçin-Kurallar

TS 12690 Yetkili Servisler – Güneş Enerji Sistemleri İçin Kurallar

TS 12706 İş Yerleri-Peyzaj Mimarlığı Hizmeti Veren– Genel Kurallar

TS 12709 Yetkili Servisler – Kaynak Makinaları İçin – Kurallar

TS 12710 Yetkili Servisler – Takım Tezgahları – Kurallar

TS 12711 Yetkili Servisler – Taşınabilen Elektrikli El Aletleri İçin – Kurallar

TS12713 Yetkili Servisler – Uydu Alıcı Sistemleri İçin – Kurallar

TS 12725 İş Yerleri – Fuar Hizmetleri ve Fuar Alanları İçin Genel Kurallar

TS 12739 Yetkili Servisler – Telefon ve Telefon Santrali ile Ekipmanları – Kurallar

TS 12749 Yetkili Servisler – Teleks, Teleteks, Telefaks, Modem vb. Cihazlar – Kurallar

TS 12782 Güvenlik Hizmetleri – Genel kurallar

TS 12788 İş Yerleri – İnternet Evi- Genel Kurallar

TS 12792 İş Yerleri – Elektrostatik Toz Boya Uygulama Yerleri-Genel Kurallar

TS 12809 Yetkili Servisler-Transformatörler İçin-Kurallar

TS 12810 İş Yerleri – Posta Tekeli Dışındaki Gönderilerle İlgili Hizmetler İçin-Genel Kurallar

TS 12817 Yetkili Servisler – Elektrik Panoları için Kurallar

TS 12820 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri

TS 12821 İş Yerleri – Diş Protez Laboratuvarları için Genel Kurallar

TS 12831 Yetkili Servisler –  Anahtarlama ve Kontrol Cihazları İçin – Kurallar

TS 12841 İş Yerleri – Evcil Hayvan Bakım Evleri İçin Genel Kurallar

TS 12842 Yetkili Servisler – Motorlar (Elektrikli) İçin-Kurallar

TS 12843 Yetkili Servisler – Su Arıtma Cihaz ve Sistemleri İçin-Kurallar

TS 12844 Yetkili Servisler – Vanalar-Kurallar

TS 12845 Yetkili Servisler – Profesyonel Amaçlı Ses ve Görüntü Cihazları – Kurallar

TS 12849 Yetkili Servisler – Alarm Cihazları İçin Kurallar

TS 12850 Yetkili Servisler – Havalandırma ve Klima Sistemleri-Klima Santralleri, Klimalar, Soğutucu Gruplar, Fan-Coiller, Fanlar (Aspiratörler, Vantilatörler), Hava Temizleyici Cihazlar ve Hava Perdeleri vb. İçin Kurallar

TS 12852 Yetkili Servisler – Basınçlı Kaplar ve Tanklar-Sabit Tanklar (Gaz ve Sıvı Yakıt İçin Olanlar Hariç), Hidroforlar Atmosfere Açık ve Kapalı Tip Genleşme Depoları İçin-Kurallar

TS 12853 Yetkili Servisler – Büro ve Muhasebe Makinaları İçin – Kurallar

TS 12859 Yetkili Servisler – Elektrikle ve/veya Gazla Çalışan Sanayi Tipi Cihazlar – Kurallar

TS 12865 Yetkili Servisler – Brülörler (Sıvı Yakıtlı, Gaz Yakıtlı ve Çift Yakıtlı)-Kurallar

TS 12866 Peyzaj Mimarlığı-Bakım Onarım Hizmetleri-Kurallar

TS 12867 Peyzaj Mimarlığı-Proje Hizmetleri-Kurallar

TS 12868 Peyzaj Mimarlığı-Uygulama Hizmetleri-Kurallar

TS 12869 Yetkili Servisler – İçten Yanmalı Motorlar İçin – Kurallar

TS 12870 Yetkili Servisler – Kompresörler İçin Kurallar

TS 12871 Yetkili Servisler – Redresörler ve/veya  İnvertörler İçin Kurallar

TS 12873 Yetkili Servisler – Pompalar (Atık ve Temiz Su, Yağ, Akaryakıt, LPG, CNG) İçin-Kurallar

TS 12875 Yetkili Servisler – Otomotiv Sanayi Servis Hizmetleri Cihaz ve Ekipmanları İçin – Kurallar

TS 12887 Yetkili Servisler – Gıda ve İçki Sanayi Makinaları vb. İçin – Kurallar

TS 12890 Yetkili Servisler – Müzik Aletleri-Kurallar

TS 12907 Yetkili Servisler – Optik Alet ve Cihazlar İçin-Kurallar

TS 12909 Yetkili Servisler – Teksir, Ozalit ve Baskı Makinaları İçin-Kurallar

TS 12960 Sahipsiz Köpek Barınakları-Genel Kurallar

TS 12961 Yetkili Servisler – Deniz Taşıtları (Deniz Motorsikletleri, İçten veya Dıştan Takmalı Deniz Motorları, Botlar ve Tekneler) İçin-Kurallar

TS 12962 Yetkili Servisler – Tartı Aletleri ve Cihazları (Terazi, Baskül) İçin-Kurallar

TS 12963 Yetkili Servisler – POS, ATM, Kiosk ve El Terminalleri -Kurallar

TS 12987 İş Yerleri-Narenciye İşleme Yerleri-Genel Kurallar

TS 12988 İş Yerleri – Sıhhi Tesisat Malzemeleri Satış ve Servis Yerleri-Genel Kurallar

TS 12993 İş Yerleri – İnsan Kaynakları Hizmetleri Veren-Kurallar

TS 12994 İş Yerleri – Kentsel Donatım Elemanları İmal Yerleri-Genel Kurallar

TS 12998 İş Yerleri – Çiçek Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS 12999 İş Yerleri-Çocuk, Yaşlı ve Hasta İçin Yaşadıkları Adreste Refakat ve Bakım Hizmeti Veren Yerler-için kurallar

TS 13004 Yetkili Servisler – Elektronik Yazar Kasalar İçin-Kurallar

TS 13005 Yetkili Servisler – Tıbbi ve Laboratuvar Amaçlı Hastane Mefruşatı ve Ekipmanları İçin-Kurallar

TS 13006 İş Yerleri – Cenaze Hizmetleri İçin-Genel Kurallar

TS 13011 Yetkili Servisler – Sağlık Sektöründe Kullanılan Cerrahi El Aletleri İçin-Kurallar

TS 13012 İş Yerleri – Kırtasiye Satış Yerleri-Genel Kurallar

TS EN 13015 +A1 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı – Bakım Talimatları İçin Kurallar

TS 13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon-Genel Kurallar

TS 13070 Yetkili servisler-Karayolu Taşıtları Klima Sistemleri İçin Kurallar

TS 13072 Yetkili Servisler – Kalorifer Tesisatı ve Sıhhi Tesisat İçin Kurallar

TS 13075 İş Yerleri – Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri – Genel Kurallar

TS 13080 İş Yerleri – Internet Servis Sağlayıcılığı Hizmetleri İçin – Genel Kurallar

TS 13084 İş Yerleri – Dış Mekan Bitkileri Üretim ve Satış Yerleri – Genel Kurallar

TS 13085 İş Yerleri – Tıbbi Alet ve Malzemelerin Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri İçin – Genel Kurallar

TS 13089 Yetkili Servisler – Araç Üstü Basınçlı Kaplar ve Tanklar İçin – Kurallar

TS 13091 Hasta ve Ziyaretçileri Karşılama ve / veya Yönlendirme Hizmetleri – Genel Kurallar

TS 13092 Sanal Ortamda Alışveriş Hizmetleri – Gene Kurallar

TS 13100 Yetkili Servisler – Telsiz Cihazları İçin – Kurallar

TS 13107 Yetkili Servisler