Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Güncelleme: 12/03/2019 17:43:00
TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, çeşitli işlerle meşgul olan firmaların yaptıkları iş ve hizmetin yeterliliğinin standartlara uygun olarak düzenlenmesi, etkinleştirilmesi ve analiz edilmesidir. Başka bir deyişle tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren ve geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Bu belge tüketiciye verilecek hizmetlerin ve çeşitli işyerlerinin mevzuata uygunluğunu, imkan ve kabiliyetlerinin yeterliliğini gösterir.TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi denetimleri, belgelendirilmek istediğiniz standardın son revizyonu ile birlikte hizmet sahasının uygunluğu (metrekare, yükseklik, topraklama, elektrik tesisat ölçüm raporları), iş sağlığı ve güvenliği, işyeri sigorta poliçesi, müşteri memnuniyeti, şirkete ait araç bilgileri, kalibrasyon ve doğrulama bilgileri, çalışanların özlük dosyası, yasal mevzuatlar gibi hususların incelenmesi ile gerçekleşir.TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin Faydaları Nelerdir ?
 • Hizmetin kalite bakımından gelişmesine yardımcı olur.
 • Maliyeti düşürür, verimlilik artar.
 • Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • Müşteri fiyat yönünden korunur.
 • Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar.
 • Verilen hizmetin kalitesi artar.
 • Hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.
 • İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır.
 • Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar.

 

TSE Hizmet Yeterlilik Belgeli firmaların pazar payı genişler, prestiji artar ve rakipleri arasında daha çok öne çıkar. Bu belge ile tüketiciye iletilecek hizmetlerin standartlara uygunluğunu ve yeterliliklerini gösterir.


TSE Hizmet Yeterlilik Belge Alma Süreci

Öncelikle başvuru yapan işletmelerin öncelikle standardını öğrenip ona göre detaylı inceleme ile standardın şartları karşılayıp karşılamadığına bakılır. Hizmetin girdisinden son çıktısına kadar süreç akışlarının belirli bir standartta ve kalitede olması sağlanır. İşletmede çalışan personelin eğitim bilgileri, mesleki yeterlilikleri kontrol edilir. Standardın istediklerine dair bir liste oluşturulur ve işletme ile paylaşılır. Standardın belirlediği kalite kontroller gerçekleştirilir. Sonuçlar kayıt altına alınır ve geriye dönük izlenebilirliği sağlanır. Periyodik kontroller ve testlerin yapılması sağlanır. Belgeyi talep eden kuruluşta yapılacak tüm iş ve işlemler tarafımızca analiz edildikten sonra, TSE denetimine hazır hale getirilir. Belge almayı talep eden kuruluş TSE denetçi veya denetçileri tarafından standarttaki maddelere göre analize tabi tutulur. Ve denetimde uygunsuzluk çıkmaması durumunda belgelenme işlemi gerçekleşir. Hizmet üreten sektörlerde, işyeri kurum veya kuruluşların verdiği hizmetin yeterliliğini gösteren ilgili Türk Standardı Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve akredite edilen ile geçerliliği 1 yıl olan belgedir.Geçerlilik süresi bittiği tarihten veya TSE hizmet yeterlilik belgesi süresi bitmeden 2-3 hafta önce TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi yenileme işlemi için TSE Hizmet Yeterlilik Belge yenileme müracaatı yapılır. TSE hizmet yeterlilik belgeniz üzerindeki bilgilerde (Unvan-Adres) ve belge kapsamında herhangi bir değişiklik olmaması halinde ara kontrol başvurusu yapılarak TSE Hizmet yeterlilik belgesi yenileme işlemi gerçekleştirilir. Ara kontrol başvurusu için TSE (Türk Standartları Enstitüsü) kurumuna müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Hizmet Yeterlilik Belgenizin son geçerlilik tarihi bitiminde belgeniz askıya alınır. Askı süresi 3 ay olup askı süresi sonunda mevcut TSE Hizmet Yeterlilik Belgeniz iptal ve sözleşmeniz fes edilir.TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Alabilen Firmalar
 • Otomobil servisleri, beyaz eşya servisleri, elektronik eşya servisleri vb.
 • Kamu hizmetlerini ve ihale yapan ve yapmaya çalışan firmalar
 • Yemek, güvenlik, temizlik, çamaşır yıkama, peyzaj, ilaçlama vb. hizmeti veren firmalar
 • Güvenlik tehdidi taşıması sebebiyle legal mecburiyeti olan firmalar
 • Lokanta, fırın, fotoğraf stüdyoları vb.