Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

TURQUALITY

Turquality nedir? Nasıl alınır?

Güncelleme: 10/03/2022 00:00:00

Turquality

 

Turquality Türk ve kalite kelimelerinin birleşiminden oluşan bir markalaşma süreci destek programıdır. Devlet destekli markalaşma programı, birçok firmanın ulusal pazarda ki satış sürecini kapsayan bir içeriğe sahiptir. Bu sebeple de öncelikle pazarlama ve satış desteği vererek firmaların global anlamda markalaşma potansiyelinde gelişmişlik düzeyinin ortaya çıkmasına önem verir.

Devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality, firmaların markalaşması adına üretim sürecinden pazarlamasına, satış zamanı ve satış sonrasına kadar kurumsallaşma desteği sağlar. Bu sebeple de Türk malı imajının en iyi şekilde lanse edilerek yerleştirilmesini esas alır. Birçok firmanın başvuru yapmış olduğu Turquality destek programı ile salt ihracatın artması yerine markalaşma sürecini hızlandırmak için yapılan bir çalışma sürecini kapsar.

 

Turquality Başvurusu İçin Gereken Belgeler

Markalaşma adına devlet tarafından verilen kurumsallaşma destek programı için öncelikle firmaların başvuruda bulunması gerekir. Başvuru sürecinde istenilen şartlar ise aşağıda belirtilmiştir,

  • Başvuru yapacak olan firmanın Türkiye’de tescilinin yapılmış olması
  • Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün taraf olduğu ülkelerden en az birinde tescil edilmesi gerekir

Yukarıda belirtilen aşamalar dahilinde firmaların markalaşma sürecinde Turquality destek programına başvurusu gerçekleştirilir. Bu şekilde gerçekleşen başvuru sürecinde istenilen aşamalar ise aşağıda belirtilmiştir,

 

  1. Firma ön değerlendirme seti doldurulmalı ve çıkan puan kayıt edilmelidir
  2. Yeni kullanıcı talebinde bulunarak e- imza taahhütnamesi ile birlikte Turquality sekreterliğine verilmesi gerekir
  3. Otomasyon sistemine giriş yaparak başvurunun doldurulması gerekir
  4. Gerekli belgelerin ise sisteme yüklenerek sekreteryaya teslimi sağlanmalıdır.

 

Hangi Firmalar Turquality Başvurusu Yapabilir?

Firmaların Turquality destek programına katılabilmeleri için yukarıda verilmiş olan şartları taşımaları yeterlidir. Aksi halde başvuru işlemi gerçekleştirilemez. Birçok firmanın gelişim göstererek markalaşma sürecine girmek istemesi ile birlikte Turquality destek programı sayesinde öncelikle yapılması gereken aşamalar,

 

  • Firmaların markalaşma için uzun vadeli stratejilerini belirlemesi
  • Markaların hedeflenen pazara karşı konumlandırılmaları
  • Belirlenen stratejiler doğrultusunda marka hedeflerinin gerçekleşmesi

 

Belirtilen aşamalarda geniş bir yönetim vizyonu sayesinde firmanın 10 yıl yurtiçi ve yurtdışında markalaşma adına gösterdiği çalışma süreci ile performansı değerlendirilmektedir. Markanın aynı zamanda coğrafi yaygınlık düzeyine sahip olması da Turquality destek programında dikkat edilen detaylar arasındadır.  Firmaların belirtilen özellikleri taşıması dahilinde tedarik zincirini yönetebilmeleri adına istenilen aşamalar tamamlanınca uygunluk sağlanması ile marka programına katılmaya hak kazanabilirler.