Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

ÜTS DANIŞMANLIK

üts

Güncelleme: 27/11/2020 00:00:00

ÜTS Nedir?
Ürün Takip Sistemi  7 Ocak 2014 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile TÜBİTAK-BİLGEM-YTE (Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü) arasında imzalanan Ürün Takip Sistemi Projesi imzalanmıştır. Ürün Takip Sistemi Projesi ile vatandaş odaklı hizmetler sunan ve yüz binlerce kullanıcısı olan bir e-devlet uygulamasıdır. Bu proje ile; ülkemizde üretilen ya da ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerinin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip edilebilmesi için altyapı sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca kullanılan ilaçların ve kozmetik ürünlerin orijinal olması insan sağlığı açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle ürünlerin takip edilmesi ve ürünlerin kayıt edilmesi orijinal ürünlere erişim için uygulanabilecek işlemlerdir.


Projenin amaçları;
•    Hasta güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak,
•    Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak,
•    Denetim hizmetlerinin sağlıklı ve etkili şekilde yürütülmesini sağlayacak bir altyapı oluşturmak,
•    Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı, idarenin hızlı önlem almasını sağlayacak bir altyapı oluşturmak,
•    Tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerinin takibinin yapılması ile kayıt dışı ekonominin önlenmesine katkıda bulunmak,
olarak belirtilmiştir.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi’nin çalışmaya başlamasıyla elde edilmesi beklenen kazanımlar;
•    Mevcut envanter üzerinden Türkiye’nin tıbbi cihaz haritası çıkarılarak ihtiyaçların belirlenmesi, tedarik edilmesi ve ürünlerin transfer edilmesi işlemlerinde kolaylık sağlanması,
•    Ülke genelindeki tüm tıbbi cihazlara ait kalibrasyon ve bakım/onarım işlemlerinin tek bir sistem üzerinden izlenmesi,
•    Eski ve kusurlu ürünlerin tespit edilmesi ve geri çağrılması,
•    Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin ülkeye girişleri ve hareketlerinin denetim altına alınması,
•    Ülke genelinde talep ve tüketim düzeylerinin izlenebilmesi,
•    Marka güvenliğinin teminat altına alınması,
•    Bayi ve şube ilişkileri bakımından imtiyaz ve ticari hakların korunması,
•    Niteliksiz ve sahte ürünlerin haksız rekabetinin önlenmesi,
olarak belirtilmiştir.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi’nin Modülleri

•    Takip ve İzleme (Ürün hareketleri ve ürün geri çağırma modülü),
•    Ürün Yönetimi (Ürün ağacı yönetimi ve ürün yönetimi modülü),
•    Kullanıcı, Kurum ve Yetki Yönetimi (kullanıcı yönetimi, kurum yönetimi ve yetki yönetimi modülü),
•    Klinik Mühendislik Yönetimi (Bakım ve onarım yönetimi, kalibrasyon yönetimi, teknik personel sertifikasyon modülü vb.),
•    İş Zekası (Ön tanımlı raporlama, harita destekli raporlama modülü),
•    Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) ve Uyarı (Denetim faaliyetleri ve uyarı modülü),
•    Destekleyici İşlevler (Belge ve sertifika yönetimi, referans alanlar yönetimi, log yönetimi, duyuru, zamanlanmış görevler modülü),
•    Vatandaş Odaklı Hizmetler (Ürün sorgulama, kişi üzerine kayıtlı ürün sorgulama, şikayet bildirimi, bakım ve kalibrasyon sorgulama modülü),
olarak belirtilmiştir.
 

ÜTS Danışmanlık