Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

TEKLİF ALIN

MENÜ GERİ

SOSYAL UYGUNLUK DANIŞMANLIĞI

ZARA INDITEX DANIŞMANLIK

Güncelleme: 13/11/2019 18:47:00

 

Inditex Nedir?

 

Kadın giyim atölyesinde küçük bir aile şirketi olarak başlayan 1963 yılından bu yana Inditex tedarik zinciri 1.800'den fazla tedarikçi ve 2 milyondan fazla çalışanı istihdam eden 7.000 münhasır olmayan fabrikadan oluşmaktadır. Inditex tedarik zincirinde sosyal açıdan sorumlu olacak ve İnsan Hakları ile temel işçi haklarına saygı ile karakterize edilmesi gerekli şekilde standart çalışmalar yapan bir kuruluştur. Inditex bünyesinde en büyüğü zara olmak üzere Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterque, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markaları yer almaktadır.

 

Tüm paydaşları tanımak ve onlarla işbirliği yapmak, beklentilerini anlamak ve onlara yanıt vermek Inditex'in stratejisinin temel unsurlarıdır. Bu amaçla Inditex, her paydaşla olan ilişkilerini sürekli ve düzenli olarak gözden geçirmekte, birlikte hedefler belirlemekte ve optimum iletişim kanallarını yerleştirmeye çalışarak ortak bir dil ve sürdürebilirlik sağlamayı amaçlamaktadır.

 

İnditex grup markaları ile çalışacak tedarikçilerin Diyalog ve şeffaflık yaklaşımı, sürdürülebilir bir şekilde değer yaratma hedefini gerçekleştirmeye olanak tanır ve faaliyetlerinin geliştirilmesinde ortaya çıkan zorluklar ve fırsatlarla yüzleşmek için rehber rol üstlenmektedir. Aynı zamanda İnsan Haklarının desteklenmesinde veya Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG) ulaşılmasında ilerleme kaydedilmesine olanak tanır.

 

 

Inditex Belgesi 

 

Inditex grup şirketi birlikte çalıştığı tedarikçilerin ve üreticilerin paralel olarak büyüyen ve gelişen kısacası gelişimine fayda sağlamakta ve birçok ülkede olumlu ekonomik etki yaratmaktadır. Inditex'te, en önemli husus  sürdürülebilirliğini garanti etmenin hiç bitmeyen zorluğunu benimsemesidir. Ve İnditex’in  önceliği insanlar için değer yaratmaktır.

 

Inditex ile çalışan tedarikçiler sürdürülebilirliğini garanti etmenin hiç bitmeyen zorluğunu bilip, insanlar için değer yaratmayı hedeflemesi gerekmektedir.

 

Aynı hedef ve misyonu tedarikçilerinden ve üreticilerinden de bekleyen İnditex davranış kuralları oluşturmuştur. Ve tedarikçilerin ve üreticilerin davranış kurallarının katı gerekliliklerine uymasını istemektedir.

 

Inditex yayınladığı raporda bunu şu şekilde dile getirmiştir "Tüm tedarikçilerimiz ve üreticilerimiz, 2001 yılından bu yana sürdürülebilirlik taahhüdümüzün temel taşı olan Üreticiler ve Tedarikçiler için Davranış Kurallarımızda belirtilen katı gerekliliklere uymalıdır."

 

İnditex in sürdürebilirlik kavramında öncelik insan olduğu  için İnditex grubuna giysi yapan tüm tedarikçiler ve üreticilerin çalışanların insan haklarını korumasını istemektedir.

 

Bu Kurallar, insan haklarının korunmasına ve uluslararası çalışma sözleşmelerinin desteklenmesine öncelik veren sorumlu yönetim için Inditex in  titiz standartlarını ana hatlarıyla açıklamaktadır.

 

Inditex tedarikçi ve üreticileri ile işbirliği içinde olmak için sürekli eğitimler ve denetimler düzenlemektedir. 3000 den fazla profesyonel denetçi ile birlikte (hem Inditex kendi bünyesinde hem de dışarıdan bağımsız uluslar arası denetim firmalarından oluşan profesyonellerden oluşmaktadır) Inditex, dünyadaki tüm tedarikçilerine ve üreticilerine, davranış kurallarına aşina olmaları ve nasıl uygulanacaklarını bilmeleri için eğitim vermektedir. Gereksinimlerle birlikte sık denetimler ve kontroller ile bu gerekliliklere uyumu sağlaması amaçlanmaktadır. Ve Inditex, gerektiğinde standartların yükseltilmesine yardımcı olmaktadır.

 

İkincisi ile ilgili olarak, tüm dünyada yaklaşık 600 sendikaya bağlı 50 milyondan fazla işçiyi temsil eden  Küresel Sendika ile Küresel Çerçeve anlaşması da bulunmaktadır.

Inditex denetimi Inditex ile çalışan tedarikçi ve üreticilerin girmiş olduğu denetimdir. Inditex denetimi SEDEX BSCI platformları gibi kurallardan oluşmaktadır. BM sözleşmelerini , ILO yasalarını, İnsan Haklarını ve Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan tavsiyelerin uygulanmasını amaçlamaktadır. 

Inditex denetimine girecek olan işletmelerin dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü bu süreçte denetim de blokaj uygulanan frimalar en az 6 ay olmak üzere 2 yıla kadar denetime girme hakkını kaybetmektedir. 

Inditex belgesi ve raporu denetimi uygunsuzlukları olmayan ve bu süreci iyi yöneten firmalara verilmektedir.  Inditex grubuna ürün üretebilmek yani tedarikçi olabilmek için Inditex tarafından organize edilen denetimi başarı ile tamamlamış olmanız gerekmektedir. 

 

Zara Inditex Danışmanlığı 

En Kalite Danışmanlık Olarak Aşağıdaki Yönergelere Göre İşletmeye Danışmanlık Ve Ön Denetim Yapmaktayız

 • Teklif Talep Sözleşme
 • Ön Denetim
 • 4857 sayılı Kanun
 • 6331 sayılı Kanun 
 • İş güvenliği ve Çevre
 • ILO yasaları
 • Doküman Hazırlığı
 • Kimyasallar ile ilgili yapılması gerekenler
 • İç Tetkik
 • Denetim

 

JOIN LIFE SERTİFİKASI

 

Bu standart altında üretilen ürünler, en az bir üretim sürecinde sürdürülebilir hammaddelerle ve / veya en iyi teknolojilerle yapılır.

Inditex'in amacı, üretilen tüm ürünlerin yaşam döngülerinin her aşamasında sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Bunun gerçekleşmesi için kalite güvencesi olarak Inditex  tarafından geliştirilen tüm süreçlerde uygulanan Giyme Hakkı felsefesine güvenilmektedir. Nihayetinde, kurumsal sosyal sorumluluk alanını asla kaybetmeden, sürekli profesyonel büyümeyi taahhüt eden bir ekip tarafından Inditex müşterilerine sunulan, uygun sosyal ve çevresel koşullarda üretilen güvenli ürünler yatmaktadır.

Mükemmel çevresel özellikler arayan bir çevresel etiketleme standardı olan Join Life ile güvenli ve sürdürülebilir moda üretimine doğru bir adım daha atmayı hedeflemektedir. Join Life Standardı uygulanarak ürünler en az bir üretim sürecinde sürdürülebilir hammaddelerle ve / veya en iyi teknolojilerle üretilir. Bu standart , tekstil sektörünün çevresel ve sosyal etkisini değerlendirmek için Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu tarafından geliştirilen bir endeks olan Higg Index yaklaşımını izler.

 

                                                  JOIN LIFE STANDARDI

 

Çevre Denetimi                  Sosyal Denetim                    Çevresel Nitelik

 

Inditex Alma Sürecinde Gerekli Olan Dokümanlar

 

 • Yasal evraklar
 • Yapı ruhsatı
 • Çalışma ruhsatı
 • Faaliyet Belgesi
 • Kapasite Raporu
 • İnsan Kaynakları dosyası
 • Yangın itfaiye raporu
 • İş güvenliği dosyası
 • Çevre dosyası
 • Kalite Dokümantasyon
 • Kimsayallar ile ilgili kayıtlar
 • Sosyal uygunluk dokümanları
 • Anket
 • Eğitimler
 • İç Denetim dosyası
 • Tatbikatlar

En Kalite Danışmanlık olarak birçok firmaya,

 

INDITEX (JOIN LIFE ) denetim ve belgelendirme organizasyonu yapmaktayız.

 1. Denetim öncesi işletmenizde mevcut durum analizi yapıp ön denetimden geçirmekteyiz.
 2. Çevre, iş güvenliği, insan kaynakları, kimyasal ve iş etiği süreçleri ile ilgili kontroller yapmaktayız.
 3. Çıkan eksiklerin giderilmesi hususunda size destek olup ayrıca İŞ EĞİTİ dokümantasyonu oluşturmaktayız.
 4. Oluşturulan INDITEX dokümanlarını firma içinde etkinleştirilmesini sağlamaktayız.
 5. Sistem etkinleştirildikten sonra denetim için organizasyon yapmaktayız.

 

Firma bünyesinde her ne amaçla olursa olsun ; 15 Yaşını doldurmamış ve 16 yaşından gün almamış ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMASI YASAKTIR. Çalışan üretim birimleri için; 16 yaşını doldurmuş ve 17 yaşından gün almış gençler ancak çalışabilirler. İşe alım sırasında, çalışanın kimlik fotokopisinin orijinalini kontrol ediniz ve yaş doğrulaması yapınız. Çocuk Çalışan tespit edilmesi halinde, çocuk çalışan yasal yaş sınırına gelene kadar Çağdaş yaşamı destekleme derneği (inditex için) ya da farklı bir sivil toplum kuruluşu ile Düzeltici Eylem planı düzenlenir ve bu plan dahilinde Çocuğun eğitim masrafları, kurs masrafları, aylık maaşının ödenmesine devam edilmesi, ailesinden bir kişinin işe alınması vb. doğan tüm masraflar firma tarafından karşılanır.

 

Firmanın geçmiş dönem kayıtlarında çocuk çalışan vakası olmamalıdır. Firmada ziyaretçilerin ve yeni işe başvuranların yaş kontrolü yapılarak sınıflandırıldığı bir sistem olmalıdır. Son 3 ay içerisine işe giren personel yeni işe giriş olarak değerlendirilmelidir.

 

Firmada çalışan tüm tip çalışanlar (Kısa süreli çalışma, tam zamanlı, gündelikçi, yabancı uyruklu, emekli, stajyer, çırak vb. tüm tip çalışanları kontrol ediniz.) için yaşlarının ispatlandığı Fotoğraflı Kimlik Fotokopisi bulunmalıdır.

 • Genç çalışan ailesinden noter onaylı çalışma izin belgesi alınmalıdır.
 • Genç çalışanların (16-18 yaş aralığı) korunmasına yönelik yasada belirtilen hakları verilmelidir.
 • Genç çalışanlar için haftalık çalışma saatleri günde maksimum 8 saat ve haftada 40 saat olarak düzenlenmelidir.
 • Genç çalışanların gece çalışma yapmaları yasaktır.
 • Genç çalışanların resmi tatillerde çalışmaları ve mesai yapmaları yasaktır.
 • Genç çalışanlar yılda en az 20 iş günü yıllık izin hak ederler.
 •  Genç çalışanlar için işe giriş ve periyodik sağlık muayene raporları 6 ayda bir yenilenmelidir.
 •  Genç çalışanların Tehlikeli ve Çok tehlikeli yerlerde çalışmaları yasaktır.

 

İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde yüzde üç engelli çalıştırmakla yükümlüdürler.

 

Zorla çalışmanın hiçbir şekli firma içerisine tespit edilmemelidir. Fazla mesaiyi yapmayı reddeden personelin cezalandırılması, tehdit edilmesi, işten çıkarılması, ücretinin kesilmesi, taciz edilmesi, rütbe indirilmesi yasaklanmalıdır. Zorla çalışmanın hiçbir şekli firma içerisine tespit edilmemelidir.

1- Çalışanın içeride parası tutulmamalıdır.

2- İşe girişler ve İşten ayrılmak için herhangi bir ücret ödemek zorunda olmamalıdır.

3- Senet, para vb. ile depozito alınmamalıdır.

4- Firmada zorla çalıştırmaya karşı bir politika olmalıdır.

5- Çalışanlar mola zamanların firma dışına rahatça çıkabilmelidir.

6- Güvenlik görevlileri iş gücü üzerinde baskı oluşturmamalıdır.

7-Tüm çalışanlar gönüllülük esasına göre, kendi rızalarıyla fazla mesai çalışması yapmalıdırlar.  Tüm çalışanlar ciddi şekilde hasta olduklarında çalışmaya devam etmeleri konusunda ısrar edilmemelidir, en yakın hastaneye ya da evlerine gitmelerine izin verilmelidir.

8-Çalışanlar bir disiplin uygulaması olarak bağırma, küfür, aşağılanma ve yemek, tuvalet, içme suyu, ilk yardım kutusu gibi uygulamalara ulaşımlarını engelleme, kısıtlama gibi Fiziksel ve Sözlü hakarete maruz kalmamalıdır.

9-Disiplin Yönetmeliği oluşturulmalıdır. Çalışanların üstleri, eşyaları sebepsiz yere arama yapılamaz ve arama ancak yetkili güvenlik görevlileri tarafından kadın/erkek ayrımına özen gösterilerek yapılır. Disiplin kurulu kurulmalı ve resmi bir disiplin prosedürü oluşturulmalıdır. Disiplin ve şikayet prosedürü çalışanlara anlatılmalıdır. Kurallara uymayan çalışanların cezalandırılması için kabul edilemez politika ve uygulamalar düzenlenmemelidir. Disiplin kurulu : Personel Disiplin Kurulu, İnsan Kaynakları Müdürü başkanlığında, her departmandan temsilci ile Vardiya Amiri veya Bölüm Müdürü’nden oluşan bir kurul oluşturulmalıdır. Disiplin Kurulu’nda görev alacak temsilciler, bu birimlerin en üst yetkililerinin önerisi ve Yönetimin onayı ile her Yılbaşında belirlenir. Yanlış disiplin uygulamalarına ilişkin olarak firmaya asılmış ihtarlar kaldırılmalıdır.

Çalışanların işe geç kalmaları nedeniyle yasal olmayan gereğinden fazla kesintiler yapılmamalıdır. Çalışanların maaşlarından ancak gelmediği saat/gün kadar kesinti yapılabilir. Örn: paydosa yarım saat kala tuvalete girmek yasaktır. İşe izinsiz gelmeyenin 3 günü kesilir. Makas kaybeden çalışan ücretini öder vb. Firma içerisinde Taciz ve İstismarın herhangi bir şeklinin olmasını engellemek için etkili bir sistem, prosedür oluşturulmalıdır.